Kabinet versterkt regie met Nationaal Programma Verduurzaming Industrie

27-03-2023

Met de introductie van het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) versterkt het kabinet de regie op het verduurzamen van de industrie. Er is een stuurgroep opgericht waarin overheid en bedrijven werken aan het versnellen van de energietransitie.

Er liggen grote kansen voor de industrie om in Nederland schoon te produceren en de negatieve impact op de leefomgeving te verminderen. Om dat te bereiken gaat de overheid meer regie nemen en zorgen voor meer samenhang tussen de verschillende initiatieven. Het kabinet introduceert daarom een Nationaal Programma Verduurzaming Industrie.

Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) informeerde mede namens Minister Jetten (Klimaat en Energie) en Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) de Tweede Kamer over dit programma.

Minister Jetten: “We werken hard om de energietransitie te versnellen. Hoe eerder de industrie toegang tot schone energie heeft, hoe beter. Want wanneer we dit voor elkaar krijgen, profiteren andere sectoren mee. We werken bijvoorbeeld aan het netwerk voor groene waterstof, opslagcapaciteit en netversterking van elektriciteit, en productie van veel wind- en zonne-energie.”

Stuurgroep en routekaart

De stuurgroep die met het Nationaal Programma Verduurzaming (NPVI) wordt opgericht bestaat uit vertegenwoordigers uit het kabinet, medeoverheden, bedrijfsleven en netbeheerders. Het doel van de samenwerking is de energietransitie versnellen. Overheden en bedrijven willen daarmee onder andere vraag en aanbod beter op elkaar aan laten sluiten. De stuurgroep wil bovendien de hele keten betrekken bij de besluitvorming rondom de energiemix en bijbehorende infrastructuur. Het programma richt zich vooral op het op de juiste manier en in de juiste volgorde uitvoeren van plannen. Een nog te maken routekaart moet hier invulling aan geven.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen