Winnaars vergunningen windparken op zee IJmuiden Ver Alpha en Beta bekend

13-06-2024

De winnaars van de vergunningen voor de bouw en exploitatie van 2 nieuwe windparken op zee zijn bekend. De vergunning voor kavel IJmuiden Ver Alpha gaat naar Noordzeker. Zeevonk II ontvangt de vergunning voor kavel IJmuiden Ver Beta. Bij het plan van Zeevonk II hoort de bouw van een elektrolyser.

Dit zijn de grootste Nederlandse windparken op de Noordzee tot nu toe. Samen zorgen ze voor 4 gigawatt (GW) aan windenergievermogen. Dit voorziet in zo’n 14% van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland. De windparken zullen naar verwachting in 2029 in gebruik worden genomen.

Noordzeker is een samenwerkingsverband van SSE Renewables, ABP en APG. Zeevonk II is een samenwerkingsverband van Vattenfall en Copenhagen Infrastructure Partners.

Punten op basis van kwalitatieve criteria

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelde samen met experts de vergunningaanvragen. Windparkontwikkelaars konden punten verdienen door in hun aanvraag te laten zien in hoeverre ze voldoen aan een aantal criteria.

Naast een aantal algemene criteria, lag bij kavel Alpha de nadruk op bescherming en versterking van de natuur op de Noordzee. Voor kavel Beta konden ontwikkelaars extra punten verdienen door te laten zien hoe ze de opgewekte elektriciteit beter inpassen in het Nederlandse energiesysteem.

Noordzeker en Zeevonk II kregen de meeste punten voor hun aanvragen. Beide winnaars kwamen met innovatieve oplossingen voor deze maatschappelijke doelen.

Noordzeker: levend laboratorium

In het plan van Noordzeker zitten windturbine- en windparkontwerpen die bijdragen aan de bescherming van vogels. Ook bevat het plan maatregelen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw- en exploitatieperiode sterk verminderen.

Verder bouwt Noordzeker niet alleen een windpark, maar ook een ‘levend laboratorium’. Bij ruim 75% van de windturbines in het park komen kunstmatige riffen. Deze riffen zorgen voor een beschermde leefomgeving voor onder meer rifbouwende zandkokerwormen en verschillende soorten vissen. Op deze manier vergroot het windpark IJmuiden Ver Alpha de biodiversiteit in dit deel van de Noordzee. Daarvoor werkt Noordzeker samen met Naturalis, het Nederlandse onderzoeksinstituut voor biodiversiteit.

Zeevonk II: groene waterstof en drijvend zonnepark

In het windpark IJmuiden Ver Beta kijkt Zeevonk II specifiek naar de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem. Zo bouwt de ontwikkelaar een elektrolyser van 1 GW in de haven van Rotterdam. Deze elektrolyser kan de opgewekte elektriciteit van het windpark omzetten in groene waterstof.

Daarnaast komt in het windpark het grootste drijvende zonnepark van Nederland te liggen. Dit nieuwe park krijgt een vermogen van 50 MWp.

"Noordzeker en Zeevonk II hebben mooie plannen voor deze nieuwe windparken op zee. Het laat zien dat windparken en natuur goed samen kunnen gaan, en dat wind op zee met slimme oplossingen kan helpen bij het verminderen van druk op het stroomnet op land. De marktomstandigheden zijn ingewikkelder geworden, dus ik ben extra blij dat deze partijen de windparken op zee willen bouwen!" - Rob Jetten, demissionair minister Klimaat en Energie

Financieel bod

RVO en experts beoordeelden de aanvragen op basis van een vergelijkende toets met financieel bod. Dit betekent dat de ontwikkelaars ook punten krijgen voor het bedrag dat ze per jaar aan Nederland willen betalen om het windpark te bouwen en exploiteren.

Noordzeker betaalt ruim € 1 miljoen per jaar en Zeevonk II betaalt € 20 miljoen per jaar. Dit doen ze allebei voor een periode van 40 jaar.

Ook betalen de winnende partijen de kosten voor de milieueffectrapportages en de locatieonderzoeken op zee terug. In totaal is dit ongeveer € 40 miljoen.

Aandacht voor veiligheid

Voor beide kavels golden criteria op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en circulariteit (grondstoffen maximaal benutten en hergebruiken). Ook werden aanvragen in deze vergunningenronde voor het eerst beoordeeld op veiligheid. Deze beoordeling keek naar risico’s voor de openbare veiligheid (zoals cyber security) en de zekerheid dat het windpark elektriciteit levert.

Verduurzaming van Nederland

Noordzeker en Zeevonk II zijn belangrijk voor de verduurzaming van Nederland. Door deze windparken zijn we in de toekomst namelijk minder afhankelijk van andere landen voor onze schone elektriciteit. Dit draagt bij aan een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bron

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen