Nieuwe calls van GroenvermogenNL voor groene waterstof

11-07-2024

Dit najaar openen naar verwachting 3 nieuwe calls (subsidieregelingen) voor het R&D-programma van GroenvermogenNL. Deze calls richten zich op het vergroenen en circulair maken van industriële chemische processen. Dit door inzet van groene waterstof en groene elektronen.

GroenvermogenNL wil het gebruik van groene waterstof in de economie en industrie versnellen. Het is een van de manieren om de energietransitie voor elkaar te krijgen. De chemische industrie speelt hierin een belangrijke rol. Ten eerste door de grote economische betekenis van de sector. Daarnaast kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door te kiezen voor groene chemie en groene elektronen.

3 soorten groene chemie

Met 3 calls via NWO wil GroenvermogenNL een schone en circulaire chemische industrie bevorderen. Dat doet GroenvermogenNL/zij met de inzet van groene waterstof en groene elektronen voor chemie op basis van koolstof en stikstof. Daarnaast gebruiken ze dit voor de productie van speciale chemicaliën.

Het gaat om calls rondom de volgende thema’s:

Koolstofgebaseerde chemie

Hoe kunnen bedrijven fossiele bronnen zoals olie en aardgas vervangen door gebruik te maken van koolstofneutrale waterstof en groene elektronen? Dit kan bijvoorbeeld door koolstofneutrale waterstof als grondstof te gebruiken voor de productie van brandstoffen en platformchemicaliën uit CO2. Maar ook door groene elektronen direct te gebruiken om chemische conversieprocessen op hoge temperatuur te verwarmen. Of door CO2 en CO om te zetten in chemicaliën via innovatieve elektro- of plasmachemische omzettingsprocessen.

Het subsidiebudget voor deze call is € 35 miljoen.

Stikstofgebaseerde chemie

Hoe kunnen bedrijven het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen bij de productie van ammoniak en andere (bulk)stikstofhoudende moleculen? Het gaat hierbij om het gebruik van groene waterstof in het Haber-Boschproces. Dat is het meestgebruikte proces voor de industriële, chemische synthese van ammoniak). Daarnaast gaat het om de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën.

Dit is een belangrijk vraagstuk in de energietransitie, omdat waterstofproductie voor ammoniakproductie 1,5% van de totale energie in de wereld verbruikt. De productie van ammoniak draag zelfs tot 7%​​ bij​​ aan de totale Nederlandse CO2-uitstoot.

Het subsidiebudget voor deze call is € 20 miljoen.

Specialities

De Nederlandse chemische industrie maakt veel verschillende chemische halffabricaten en speciale chemicaliën (specialties). Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmateriaal, verf, coatings, farmaceutische producten en voedingsmiddelen. Deze productie is afhankelijk van petrochemicaliën en chemische transformaties. Dit leidt tot veel afval en veel energieverbruik. Het is de vraag hoe we deze chemische bouwstenen duurzamer kunnen produceren met koolstofneutrale waterstof, hernieuwbare grondstoffen en groene elektronen. Ook is onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe chemische transformaties nodig.

Het subsidiebudget voor deze call is € 20 miljoen.

Eén consortium, één projectplan

Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de onderzoeksprogramma’s moeten per uitvraag samenwerken aan één projectplan. Er is dus geen competitie tussen verschillende aanvragen. Vooraf nemen partijen deel aan 2 workshops van elk 2,5 dag. Zij vormen een consortium en ontwikkelen één gezamenlijk projectplan. NWO voert de calls en consortiumvorming uit.

Planning

De voorlopige planning is:

 • Koolstofgebaseerde chemie
  • Informatiesessie in oktober 2024
  • Workshops in de winter van 2024/2025
 • Stikstofgebaseerde chemie
  • Informatiesessie in november 2024
  • Workshops in het voorjaar van 2025
 • Specialties
  • Informatiesessie in november 2024
  • Workshops in het voorjaar van 2025

Bron

Meer informatie

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen