SinneWetterstof maakt waterstof met zonnepanelen

In Oosterwolde staat de eerste waterstoffabriek in Nederland die is aangesloten op een zonnepark. Opgewekte zonne-energie die niet op het elektriciteitsnet past, wordt met een elektrolyser omgezet naar waterstof. Op 25 maart 2022 is het pilotproject SinneWetterstof van start gegaan.

Wat is SinneWetterstof?

SinneWetterstof betekent zonnewaterstof in het Fries. Het pilotproject is een samenwerking tussen netwerkbedrijf Alliander en hernieuwbare energieontwikkelaar GroenLeven. Direct naast het 50MW zonnepark dat is ontwikkeld door GroenLeven staat een elektrolyser met een capaciteit van 1,4 megawatt. Alliander realiseert de volledige installatie van de elektrolyser en verhuurt deze aan GroenLeven die de energie inkoopt en de waterstof verkoopt.  Beide bedrijven onderzoeken onder andere op welke manier waterstof een rol kan spelen in gebieden waar de capaciteit van het elektriciteitsnet niet voldoende is om grootschalige opgewekte zonne-energie terug te leveren.

In maart 2022 is de installatie die hernieuwbare waterstof produceert geopend. GroenLeven gaat de waterstof leveren aan Orange Gas die waterstoftankstations gaat bevoorraden. Naar verwachting kan jaarlijks 100.000 kilogram waterstof worden geproduceerd. Die hoeveelheid is goed voor ongeveer 10 miljoen schone kilometers met een personenauto.

Daan Schut, CTO van Alliander: “Door met de opgewekte elektriciteit uit het zonnepark waterstof te maken en die te gebruiken als brandstof om auto’s op te laten rijden, wordt ons net minder belast en gaat geen duurzaam opgewekte energie verloren.”

Hoe werkt de installatie?

Het zonnepark is direct aangesloten op de waterstofinstallatie. Een elektrolyser zet zonne-energie en water om in waterstof. Vervolgens wordt met een compressor het waterstofgas samengeperst om in tubetrailers op te slaan. Een vrachtwagen brengt tot slot de tubetrailers naar de waterstoftankstations om ze te bevoorraden.

Sinnewetterstof installatie infographic

SinneWetterstof is een pilotproject, wat houdt dat in?

Leren staat centraal in het project SinneWetterstof; de nadruk ligt op onderzoek bij de productie van groene waterstof. Tijdens de oplevering van de installatie is er bijvoorbeeld  al veel geleerd over vergunningen, samenwerking binnen de waterstofketen en natuurlijk ook het bouwen van de hele installatie. Het pilotproject heeft vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) € 886.468,- subsidie ontvangen om onderzoek te doen naar de optimale businesscase.

De belangrijkste vraag die nu wordt onderzocht door Alliander is: hoe reageert de elektrolyser op de fluctuerende opwek van het naastgelegen zonnepark en wat is daarvan het effect op netcongestie? Er zijn in eerste instantie veel testen nodig om erachter te komen of de elektrolyser onder alle omstandigheden goed kan blijven produceren. Sinds het najaar 2022 draait de elektrolyser en wordt er ook waterstof geproduceerd. De kwaliteit van de waterstof is hoog; de zuiverheidsgraad voldoet aan de 5.0 norm, wat inhoudt dat het 99,999% zuiver is.

Wat wordt er de komende jaren onderzocht?

Als de installatie is opgeleverd aan GroenLeven start het gezamenlijke leerprogramma. In dat programma staan vragen centraal als: hoeveel vollasturen worden er gedraaid en wat is het effect op de netcongestie? De energiemarkt van nu is compleet anders dan toen het project van start is gegaan. Toen was de verwachting dat de installatie ongeveer 4500 vollasturen zou draaien. Met de gewijzigde energieprijzen is het interessant om waterstof te produceren als de prijs laag, of mogelijk zelfs negatief is. Wellicht resulteert dit in minder vollasturen, dat zal de praktijk uitwijzen. De komende 3 tot 5 jaar worden verschillende marktmodellen toegepast en wordt onderzocht wat het beste werkt.

Meer weten?

Op de website van SinneWetterstof vind je meer informatie over het project.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen