Zuid-Afrika

Zuid-Afrika heeft een groot potentieel aan zonne- en windenergie. Het land wil dit potentieel gebruiken om groene waterstof(dragers) te produceren en te exporteren.

Op deze manier decarboniseert Zuid-Afrika de industrie, wat bijdraagt aan de milieudoelen. Tegelijkertijd verbetert het land de economie en sociale omstandigheden. Zo kan waterstof bijvoorbeeld worden ingezet om de elektriciteitssector verder te ontwikkelen. 

De groene waterstofambities van Zuid-Afrika

In november 2022 vond de eerste Zuid-Afrikaanse top over groene waterstof plaats. Deze top bevestigde de ambitie van Zuid-Afrika om een grootschalig, groen en goedkoop waterstofproductiecentrum te worden. Daarmee is het land een aantrekkelijke bestemming voor waterstofinvesteringen. 

Ook bezocht Zuid-Afrika in mei 2023 de World Hydrogen Summit (WHS) in Ahoy Rotterdam. Hiermee toonde Zuid-Afrika nogmaals zijn streven om een belangrijke rol te spelen op het wereldtoneel van waterstof.  

Waterstofprojecten in Zuid-Afrika

Na de top kondigde de Zuid-Afrikaanse regering de start aan van 9 projecten op het gebied van groene waterstof (Strategic Integrated Projects, SIP’s). De SIP’s dragen bij aan het versneld gereedmaken van de juiste infrastructuur voor de waterstofambities die Zuid-Afrika heeft. De SIP’s tonen aan hoe de publieke en private sector samenwerken om de waterstofdoelen waar te maken.

De SIP’s en de belangrijkste investeringen vinden voornamelijk plaats in Saldanha in de Westkaap (waterstofproductie en groen staal) en in Boegoebaai in de Noordkaap op het gebied van infrastructuur en waterstofproductie. De Westkaap en de Noordkaap werken inmiddels nauw samen op het gebied van waterstof.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

In juni 2023 bracht demissionair minister-president Rutte een werkbezoek aan Zuid-Afrika. De reis stond voor een belangrijk deel in het teken van de groene waterstofeconomie. Hierdoor zijn de politieke en economische banden tussen de twee landen op het gebied van waterstof verder versterkt.

Bovendien hebben de regeringen van Nederland, Zuid-Afrika en Denemarken om gezamenlijk een nieuw waterstoffonds voor Zuid-Afrika opgezet van 1 miljard dollar. Het doel van dit fonds is om de groene waterstofsector in het land te bevorderen en de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

Samenwerking met Namibië

Namibië en Zuid-Afrika werken steeds nauwer samen op het gebied van groene waterstof. Dit is een veelbelovende ontwikkeling die zal leiden tot nauwere regionale samenwerking en efficiëntere toeleveringsketens.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Zuid-Afrika

Kansen in Zuid-Afrika op het gebied van waterstof zijn er in de volgende subsectoren en richten zich vooral op:  

  • elektrolyse;
  • ontzilting van water;
  • waterstofconversie;
  • infrastructuur voor opslag, distributie en vervoer van groene waterstof;
  • toepassingen van waterstof in de mobiliteit en industrie (zoals bij staal en kunstmest).

Bekijk meer informatie over kansen in de groenewaterstofsector in Zuid-Afrika op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofmarkt in Zuid-Afrika? Neem dan contact op met David Koole.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen