Namibië

Namibië streeft ernaar om het eerste exportcentrum van groene waterstof van Afrika te worden. De uitstekende zon- en windcondities van Namibië geven het land een concurrentievoordeel bij de productie van groene waterstof en groene ammoniak.

Dit potentieel wil Namibië gebruiken om zich te ontwikkelen van een primaire sectoreconomie naar een secundaire sectoreconomie.

De groene waterstofambities van Namibië

De regering van Namibië streeft naar klimaatneutraliteit op lange termijn. Het land wil CO2-neutraal zijn tegen 2050. Daarnaast wil het in de toekomst meer groene waterstof exporteren dan het importeert, met als gewenste resultaat een positieve handelsbalans. Andere doelen van Namibië zijn om een belangrijk knooppunt en productiecentrum te worden voor groene waterstof en afgeleide producten.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

In 2021 hebben Namibië en Nederland een intentieverklaring ondertekend over samenwerking op het gebied van groene waterstof. Het doel hiervan is het stimuleren van de ontwikkeling van waterstofketens tussen de landen.

Samenwerking met Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en Namibië werken steeds nauwer samen op het gebied van groene waterstof. Dit is een veelbelovende ontwikkeling die zal leiden tot nauwere regionale samenwerking en efficiëntere toeleveringsketens.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Namibië

Kansen in Zuid-Afrika op het gebied van waterstof zijn er in de volgende subsectoren en richten zich vooral op:

  • elektrolyse;
  • havenontwikkeling;
  • human capital development en kennisopbouw;
  • infrastructuur (incl. distributie, transport en opslag).

Lees meer over de Namibische waterstofmarkt op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofmarkt in Namibië? Neem dan contact op met David Koole.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen