Chili

Chili beschikt over een onuitputtelijke bron van zonne-energie in het noorden en windenergie in het zuiden. Dit vormt een solide basis voor de ambitie van het land om tegen 2030 de één van de goedkoopste producenten van groene waterstof te worden.

Bovendien wil Chili waterstof gebruiken als drijvende kracht achter zowel de eigen energietransitie als industriële transformatie. Het land geniet ook van het meest stabiele investerings- en handelsklimaat in Zuid-Amerika, staat laag op de corruptie perceptie index en is een OECD land. Deze combinatie maakt Chili een aantrekkelijke partner voor waterstofinvesteringen.

De groene waterstofambities van Chili

Chili was in 2023 voor het tweede jaar op rij deelnemer van de World Hydrogen Summit (WHS) in Ahoy Rotterdam met een delegatie van zo’n 100 vertegenwoordigers. Dit geeft aan dat Chili voor ogen heeft om zijn positie als belangrijke speler in de internationale waterstofmarkt te behouden.

Laatste ontwikkelingen

Er lopen op dit moment meer dan 45 waterstofprojecten in Chili.  Het demonstratieproject Haru Oni, waarbij synthetische brandstoffen worden geproduceerd op basis van groene waterstof en CO2, is al in gebruik.

Verschillende internationale banken en de Europese Unie bevestigen aan Chili dat zij financieel gaan helpen met het verder ontwikkelen van de Chileense waterstofeconomie. In totaal hebben zij 1 miljard euro toegezegd.

Internationale samenwerking

Samenwerking met de Europese Unie

De Europese Unie en Chili werken samen aan het opstellen en implementeren van regels en certificeringen op het gebied van waterstof. Chili werkt constant aan het verbeteren van zijn waterstofstrategie om economische voordelen te bieden voor de lokale economie. Hierbij houdt Chili rekening met het milieu en maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerking met Nederland

Chili beschouwt Nederland als een belangrijke partner, zowel voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie als voor mogelijke afname en doorvoer van waterstof. In 2021 sloegen de overheden van Chili en Nederland al de handen ineen voor verdere samenwerking op het gebied van waterstof met een intentieverklaring (Joint Statement). Daarnaast werd door dezelfde partijen vervolgens in maart 2023 een agenda voor strategische samenwerking ondertekend. Er is ook een intentieverklaring (MoU) getekend tussen Havenbedrijf Rotterdam en het Chileense ministerie van Energie, welke in maart 2023 vernieuwd is.

Promotie Nederlandse waterstofsector in Chili

Promotie van de Nederlandse waterstofsector in Chili gebeurt door middel van het programma ‘Implementing the green hydrogen corridor Chile to the Netherlands'. Dat is onderdeel van het programma PIB (Partners for International Business) van Rijksoverheid.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Chili

De kracht van Nederland in Chili ligt in de volgende gebieden:

 • Transport, distributie, opslag en overslag van gas 
 • Vormgeven van de haveninfrastructuur om het gas te kunnen verschepen

De Chileense ambities op dat gebied raken grotere maatschappelijke vraagstukken en dat vraagt om masterplanning. Nederland kan daarin een rol spelen met bijvoorbeeld milieueffectrapportages en inclusie van maatschappelijke aspecten zoals huisvesting van werknemers en openbare voorzieningen.

Verder doen er zich in de volgende subsectoren kansen voor:

 • instrumentatie en analyse apparatuur voor waterstof- en ammoniakinstallaties;
 • techniek en apparatuur voor opslag en logistiek van ammoniak;
 • apparatuur en systemen voor waterbehandeling (omgekeerde osmose en ultrafiltratie) en voor luchtbehandeling; 
 • de productie van stainable aviation fuels (SAFs); 
 • toepassingen van waterstof in de mobiliteit, met name wegtransport.

Daarnaast is er interesse om samen te werken op het gebied van financiering, havenlogistiek, infrastructuur (incl. distributie, opslag en transport) en kennisopbouw.

Lees meer over de Chileense waterstofmarkt op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofmarkt in Chili? Neem dan contact op met David Koole.

Marktrapporten

Documenten

Voor onderstaande documenten kunt u mailen naar stg-ea@minbuza.nl:

 • HINICIO rapport Latijns Amerika over RH2
 • Overzicht van RH2 in Chili door de branche organisatie H2Chile
 • Plannen Nationale Oliemaatschappij ENAP aangaande gedeelde infrastructuur
 • Presentatie RH2 strategie als gepresenteerd door de Chileense minister van Energie op 25 oktober 2023
 • Presentatie van InvestChile over energie en RH2 van 23 oktober 2023

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen