Oman

De Golfstaten spelen een belangrijke rol in de toekomstige levering van waterstof. Zo ook Oman. Op dit moment gebruiken de Golfstaten een grote hoeveelheid grijze waterstof. Maar de landen hebben een goede positie om in de toekomst een hub voor groene waterstof te worden.

Dit komt onder andere door de beschikbaarheid van land en de hoeveelheid zon en wind. Daarnaast spelen de gunstige geografische ligging (dichtbij opkomende markten) en de ruime beschikbaarheid van kapitaal en industriële capaciteit een rol.

Groene waterstofambities van Oman

De ontwikkeling van waterstof in Oman heeft een goed doordachte en georganiseerde aanpak nodig. Daarnaast moet er een duidelijke visie zijn over hoe waterstof kan bijdragen aan energiezekerheid. Ook is het belangrijk dat er nauwe samenwerking en afstemming plaatsvindt tussen de verschillende spelers in de energiesector, om de waterstofontwikkeling effectief te integreren en uit te voeren. Deze factoren zijn meegenomen in de vijf richtlijnen die Oman in 2022 heeft opgesteld om de waterstofsector te stimuleren. 

Laatste ontwikkelingen

De laatste ontwikkelingen in de waterstofsector van Oman zijn:

  • 2021: de oprichting van de National Hydrogen Alliance (HyFly), een bondgenootschap van hoofdstakeholders uit de energiesector, onder leiding van het ministerie van Energie en Mineralen (MEM).
  • 2022: de oprichting van Hydrom, een organisatie die als doel heeft om de groene waterstofsector te stimuleren, volledig onder toezicht van de overheid.
  • 2022: de herstructurering van het MEM om de focus op het ontwikkelen van een waterstofmarkt in Oman te ondersteunen.

Oman heeft in 2022 aangekondigd dat het land de volgende productiedoelen heeft voor de toekomst:

  • 1-1,25 miljoen ton (Mt) per jaar vanaf 2030;
  • 3,25-3,75 Mt per annum in 2040;
  • 7,5-8,5 Mt per annum in 2050.

Deze doelen zijn zowel gericht op export als op binnenlandse vraag.

In de aanvangsfase houdt Hydrom twee biedingsrondes, met als doel om eind 2023 projecten te selecteren. Zo kan de regering het doel om één Mt groene waterstof per jaar te produceren vanaf 2030, behalen. In november 2022 heeft Hydrom de eerste biedingsronde geopend om de eerste productielocaties toe te kennen.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Van oudsher is Oman een leverancier van fossiele energiebronnen. Hierdoor zijn er al banden met betrekking tot energie tussen Nederland en Oman.  Er is onder andere een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en de haven van Sohar. De bestaande kennis en infrastructuur op het gebied van energie kan in de nabije toekomst worden ingezet voor de levering van waterstof.

In 2022 heeft Nederland een intentieverklaring met Oman ondertekend om verdere samenwerking op het gebied van waterstof te versterken.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in Oman

In Oman zijn er kansen in de volgende subsectoren:

  • omzetten van waterstof naar Ammoniak (NH3);
  • elektrolyse;
  • opbouw van duurzame (offshore) energie.

Lees meer over de waterstofmarkt in Oman op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in Oman? Neem dan contact op met Kenneth Colijn.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen