China

China is in korte tijd een belangrijke speler geworden in waterstofenergie en heeft ambitieuze plannen om een belangrijke wereldwijde leider te worden in de industrie.

China investeert in de waterstofeconomie in de breedste zin van het woord en werkt aan toegankelijkheid tot waterstof voor de gehele bevolking.

Groene waterstofambities van China

In 2020 publiceerde de Chinese overheid haar ‘Hydrogen Energy Development Plan’. Het doel van dit plan is onder andere om het aantal HFC-voertuigen op de weg te verhogen naar één miljoen tegen 2030.

De Chinese regering heeft een aantal maatregelen ingevoerd om de ontwikkeling van waterstofenergie te ondersteunen. Zo zijn er subsidies om de aanschaf van HFC-voertuigen te stimuleren en belastingvoordelen om de kosten van waterstofproductie te verlagen. Ook stelde China financiering beschikbaar om onderzoek naar waterstoftechnologieën te versnellen.

De Chinese regering investeert in de gehele waterstofeconomie. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook waterstofgerelateerde producten en de ontwikkeling van waterstofopslag- en transportinfrastructuur.

Verder werkt China aan het waarborgen van toegankelijkheid tot waterstof voor iedereen, ook voor de landelijke en afgelegen gebieden. Om dit waar te maken verstrekt China subsidies voor de waterstof-aangedreven generatoren en wordt er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het benutten van waterstof voor seizoensopslag.

Laatste ontwikkelingen waterstofbeleid

De laatste ontwikkelingen in het waterstofbeleid van China zijn:

  • The National Energy Administration: de NEA is verantwoordelijk voor energiebeleid en -regulering in China.
  • Hydrogen Fuel Cell Vehicle Promotion Plan: plan met als doel het verhogen van het aantal HFC-voertuigen in China.
  • Hydrogen Fuel Cell Industry Development Plan: dit plan beschrijft strategieën voor de ontwikkeling van de HFC-industrie in China.
  • Subsidieprogramma voor waterstoftankstations.
  • Low Carbon Development Plan: plan voor het verminderen van CO2-uitstoot in China in 2030.
  • Clean Air Action Plan: strategieën voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in China.

Internationale samenwerking

Samenwerking met Nederland

Er is veel potentie voor samenwerking met China. Toch blijft China een lastige markt. Dat komt vooral door de huidige geopolitieke ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van intellectueel eigendom.

Kansen voor Nederlandse ondernemers in China

Kansen in China op het gebied van waterstof richten zich vooral op de veiligheid van waterstof. Verder zijn er kansen in de subsector Duurzame mobiliteit.

Lees meer over de waterstofmarkt in China op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Meer weten?

Wil je meer weten over de waterstofsector in China? Neem dan contact op met Claire Hooft Graafland.

Marktrapporten

Documenten

Afbeeldingen

Cookie-instellingen