Nederland en Duitsland bundelen krachten in waterstoftransitie

22-11-2023

Staatssecretaris Hans Vijlbrief ondertekende in Duisburg 3 intentieverklaringen over waterstof. Het gaat om 2 verklaringen met de federale Duitse overheid en één met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Nederland en Duitsland versterken hiermee hun samenwerking op het gebied van waterstof.

De ondertekeningen waren onderdeel van het werkbezoek van Koning Willem-Alexander op 14 november 2023. De afspraken gaan over 3 thema’s: de Nederlandse en Duitse nationale waterstofnetwerken, H2Global en de Delta Rhine Corridor (DRC).

Nationale waterstofnetwerken

Nederland en Duitsland gaan in de toekomst nauw samenwerken om hun nationale waterstofnetwerken te verbinden. In Nederland gaat het om het Waterstofnetwerk Nederland. Gasunie begon eind oktober met de aanleg van de eerste waterstofleiding.

Het plan is om het Nederlandse waterstofnetwerk aan dat van Duitsland te koppelen. Hierdoor kan de regionale waterstofmarkt een belangrijke duw in de juiste richting krijgen. Ook vervult het hiermee een deel van de Duitse energiebehoefte.

H2Global

Ook slaan Nederland en Duitsland hun handen ineen om hernieuwbare waterstof te importeren. Dit doen ze via H2Global. Dit is een samenwerking tussen het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een groot aantal bedrijven uit de energiesector. H2Global organiseert tenders om met tienjarige contracten hernieuwbare waterstof in te kopen op de wereldmarkt. Dit gebeurt tegen een zo laag mogelijke prijs. Eindafnemers kunnen deze waterstof vervolgens kopen in de vorm van afnamecontracten van één jaar. H2Global compenseert het eventuele prijsverschil tussen de inkoop- en verkoopprijs.

Nederland vindt H2Global een goede aanvulling op zijn importbeleid van hernieuwbare waterstof. Daarom ontwikkelen ze samen met Duitsland een tender. Beide landen leggen € 300 miljoen apart voor gezamenlijke invoer van hernieuwbare waterstof. Deze samenwerking gaat van start in 2027.

DRC

Nederland en Noordrijn-Westfalen gaan in de toekomst regelmatig informatie uitwisselen over de Delta Rhine Corridor (DRC). Dit is een bundel van ondergrondse buisleidingen en kabels. In Nederland bestaat het uit een CO2-leiding, gelijkstroomkabels en een waterstofleiding. In Duitsland ligt de focus op waterstof en CO2. De DRC speelt een grote rol in de waterstoftransitie van Nederland en Noordrijn-Westfalen.

Onderwerpen waarover de overheden informatie gaan uitwisselen zijn:

  • planning
  • grensovergangen
  • ruimtelijke inpassing
  • vergunningverlening
  • beleid met voordelen voor de energietransitie

Dit is belangrijk voor de netbeheerders die in Nederland en Duitsland verantwoordelijk zijn voor de investeringen en ruimtelijke procedures. De steun van overheden en samenwerking met netbeheerders neemt onzekerheden zoveel mogelijk weg, waardoor de DRC uiteindelijk eerder klaar kan zijn.

Een stap dichterbij

Met deze ondertekeningen versnellen Nederland en Duitsland de uitrol van het waterstofnetwerk. Ook dragen ze actief bij aan de groei van de waterstofmarkt en bevorderen ze de Europese energietransitie.

Hernieuwbare waterstof gaat namelijk de komende jaren een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector. Hiervoor is veel waterstof nodig. Nederland en Duitsland hebben binnen Europa de grootste behoefte hieraan. Daarom gaan de landen zelf waterstof produceren én importeren. Nederland heeft belangrijke havens die de invoer voor beide landen mogelijk maken. Zo ontstaat er een Noordwest-Europese waterstofmarkt, waarin Nederland zich kan ontwikkelen tot een van de belangrijkste knooppunten.

“Duitsland is voor Nederland een cruciale partner voor de ontwikkeling van de waterstofmarkt”, zegt staatssecretaris Vijlbrief. “Met de intentieverklaringen tussen Nederland en Duitsland is de noodzakelijke infrastructuur een belangrijke stap dichterbij, zowel op landelijk niveau als met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook op het gebied van de import van waterstof trekken we met een gezamenlijke tender op.”

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen