Internationale waterstofwereld maakt grote stappen tijdens World Hydrogen Summit 2024

22-05-2024

Van 13 tot 15 mei vond weer de jaarlijkse World Hydrogen Summit (WHS) plaats in Rotterdam. De WHS trok dit jaar maar liefst 15.000 bezoekers, 4.000 meer dan vorig jaar. Een teken dat de ontwikkelingen in de internationale waterstofwereld in sneltreinvaart gaan. Welke rol speelde Nederland hierin?

Nederland en groene waterstof  

Nederland hoort bij de koplopers in de internationale energietransitie. Zo vormen Nederlandse havens en infrastructuur een belangrijk knooppunt voor waterstof richting de rest van Europa. Bovendien zetten Nederlandse waterstofbedrijven innovatieve ideeën om in haalbare oplossingen. Tijdens de WHS kregen deze bedrijven de kans om die oplossingen aan een wereldwijd publiek te presenteren en hun internationale netwerk uit te breiden. 

Onder andere minister Schreinemacher (BHOS), minister Jetten (EZK) en klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme waren aanwezig. Net als internationale politieke leiders, genodigden, organisaties en bedrijven. 

Kennis- en netwerkprogramma Nederlandse overheid 

Als co-organisator van de World Hydrogen Summit zorgde Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens de Nederlandse overheid voor diverse gratis kennis- en netwerkactiviteiten. 

Volop internationaal netwerken 

Matchmakingsessie Latijns-Amerika

Matchmakingsessies gaven de gelegenheid aan ondernemers om op een laagdrempelige manier in contact te komen met potentiële internationale zakenpartners. Zo kregen Nederlandse leveranciers van waterstoftechnologieën de mogelijkheid om te spreken met ontwikkelaars van waterstofprojecten in Latijns-Amerika.  

Daarnaast kwamen leveranciers en afnemers van waterstof(derivaten) van over de hele wereld bij elkaar om ideeën en contactgegevens uit te wisselen tijdens de Suppliers - Offtakers matchmakingsessie. Samen bespraken zij het opbouwen van internationale waterstofcorridors en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Dit resulteerde in meer dan 110 gesprekken tussen partijen uit onder andere de Verenigde Staten, Brazilië, Portugal en Australië.  

Bijleren over de internationale waterstofwereld  

Kennissessies en workshops boden deelnemers de kans om bij te leren en kennis te delen over de internationale kansen in waterstof. Zo vonden er panelsessies plaats over het financieren van waterstofprojecten in opkomende landen. Hieruit bleek dat er een hoop potentie is voor waterstofprojecten in opkomende landen, maar dat politieke risico's en het gebrek aan duidelijke regelgeving uitdagingen vormen.

Delegatie uit Japan tijdens de WHS

Sommige activiteiten waren gericht op specifieke landen of regio’s. Zoals de Nederland-Japan workshop, waarin beide landen hun kennis, kunde en ervaring over de waterstof-waardeketen uitwisselden. Na afloop van de workshop gaf Viceminister van Internationale Zaken in Japan Hosaka Shin aan dat de pragmatische aanpak van Nederland goed past bij Japan.  

Eenzelfde soort sessie werd gehouden voor Nederland en de Nordics. Nederlandse ondernemers namen plaats aan thematafels met potentiële zakenpartners uit Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Aan de tafels ging het over de productie van elektrolysers en brandstofcellen, infrastructuur, mobiliteit, handel en investeringen. 

Er werd ook aandacht geschonken aan vrouwelijk ondernemerschap met een sessie over het vrouwelijke perspectief op de eerlijke ontwikkeling van de mondiale waterstofmarkt. 

Programma voor buitenlandse managers en CEO’s 

Vanuit het Energy Executive Training Programme (EET) konden buitenlandse senior managers, CEO’s en zakelijke vertegenwoordigers op uitnodiging van RVO ervaren hoe Nederland omgaat met waterstof. Deze buitenlandse gasten deden ook mee met activiteiten op de WHS, bijvoorbeeld met netwerksessies. Daarnaast brachten ze een bezoek aan de Haven van Rotterdam per boot, en namen ze deel aan een high-level netwerkdiner.  

Sterkere internationale samenwerking  

Intentieverklaring Marokko - Nederland voor een waterstof-werkplan

Met het oog op sterkere internationale samenwerking haalde Nederland tijdens de WHS de banden aan met meerdere landen. Zo ondertekenden Nederland en Marokko een intentieverklaring voor een waterstof-werkplan voor 2024 en 2025. Ook vond er een forum plaats over samenwerking tussen Nederland, Noorwegen en Duitsland. Hier benadrukte minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten het belang van samenwerking tussen de drie landen: “Onze drie landen hebben veel gemeen op het gebied van blauwe en groene waterstof. We hebben al een solide basis gelegd voor samenwerking.”  

Ook brancheverenigingen uit Nederland, België en Duitsland (NLHydrogen, Belgian Hydrogen Council en Nationaler Wasserstoffrat) ondertekenden een intentieverklaring. Hiermee willen zij innovatie en waterstoftechnologieën in heel Europa stimuleren.

NL Paviljoen 

Het Nederland (NL) Paviljoen was de centrale plek waar 14 Nederlandse innovatieve mkb-bedrijven en kennisinstellingen hun bijdrage aan de internationale waterstofwereld presenteerden. 

Op het NL Paviljoen konden beursbezoekers terecht voor ondersteuning bij ondernemen op internationaal waterstofgebied. Voor Nederlandse bezoekers met interesse in export was er de mogelijkheid om te sparren met vertegenwoordigers van Platform Waterstof Internationaal. En buitenlandse bezoekers met interesse in investeren in Nederland konden ondersteuning vinden bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Bovendien waren er overheidsexperts op het gebied van waterstof aanwezig van International Clean Energy Partnership (ICEP) voor waardevolle inzichten en advies. 

Daarnaast vormde het NL Paviljoen het decor voor de lancering van de nieuwe internationale waterstofgids en de uitreiking van twee gouden medailles aan pioniers binnen de waterstofsector door Missie H2.  

Netwerkreceptie op het NL Paviljoen op maandagmiddag

Op naar WHS 2025 

Het team van International Clean Energy Partnership (ICEP) bedankt alle collega's, partners en de organisatie van de beurs voor de succesvolle editie van het RVO-programma op WHS2024. Door de goede samenwerking lukte het om een compleet en waardevol programma te organiseren. De volgende World Hydrogen Summit staat gepland voor 21 en 22 mei 2025. Hopelijk ben jij er dan ook (weer) bij.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen