Eerste versie contractenset landelijk waterstofnetwerk

01-02-2024
419 keer bekeken

De ontwikkeling van het landelijke waterstofnetwerk is in volle gang. Hynetwork Services (HNS), de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) en Energie-Nederland hebben samen de eerste versie van de contractenset opgesteld.

De set beschrijft de afspraken over (voorwaarden voor) toegang en gebruik van het waterstoftransportsysteem. Partijen moeten de transport- en aansluitcontracten tekenen om toegang te krijgen tot het toekomstige netwerk.

Contractenset

De partijen gingen eind 2022 al met elkaar in gesprek. Nu is de eerste versie van de contractenset klaar: de Algemene voorwaarden transport en aansluitingen versie 1.0. Hierin staan de rechten en plichten voor zowel de netbeheerder als de netgebruikers. De prijsbepalingen en waterstofkwaliteit staan niet in deze contractenset. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat hier namelijk over.

Niet definitief

Deze eerste versie van de contractenset is niet definitief. Het is een basis waarop de betrokken organisaties verder kunnen bouwen.

Over sommige onderwerpen zijn de partijen het namelijk nog niet eens. Hierover gaan ze verder in overleg. Punten die in een volgende versie nog aandacht nodig hebben, zijn onder andere:

  • Wie verantwoordelijk is bij welke problemen.
  • De verdeling van pijplijnflexibiliteit.
  • Hoe vaak en hoe lang de pijpleidingen onderhoud krijgen, en;
  • Eventuele nieuwe zaken die op tafel komen.

De partijen zijn momenteel in overleg met EZK en de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ze bespreken hoe ACM een rol kan spelen bij het oplossen van eventuele meningsverschillen.

Belangrijke stap

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Met de aansluit- en transportvoorwaarden versie 1.0 is een belangrijke stap gezet voor netgebruikers om toegang te krijgen tot de in ontwikkeling zijnde waterstofinfrastructuur en -markt.” Grünfeld geeft aan dat deze eerste versie erg belangrijk is: “Het biedt het noodzakelijke vertrouwen om de contractenset komend jaar op een aantal punten op een doeltreffende en doelmatige manier verder te ontwikkelen. We verwachten dat parallel aan dit proces, komend jaar ook meer duidelijkheid van EZK komt over de kwaliteitseisen en tarieven voor gebruik van het systeem.”

Waterstofnetwerk

De overheid gaf HNS in 2022 de opdracht om het landelijke waterstofnetwerk aan te leggen. Het netwerk bestaat uit zo’n 1.200 kilometer leidingen. Ongeveer 85% hiervan bestaat uit aardgasleidingen die worden hergebruikt voor waterstof. Het overige deel gaat om nieuwe aanleg.

In 2030 verbindt dit netwerk de 5 grote Nederlandse industrieclusters (Rotterdam, Zeeland, Noordzeekanaalgebied, Noord-Nederland en Zuid-Limburg) met elkaar. Verder heeft het verbindingen met opslag- en importfaciliteiten voor waterstof en met grote industrieën in België en Duitsland.

Betrokken partijen
HNS (een 100% dochteronderneming van Gasunie) legt het landelijke waterstofnetwerk aan en is de toekomstige netbeheerder. VEMW vertegenwoordigt de eindgebruikers, terwijl Energie-Nederland dit voor de producten en shippers doet.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen