Ministerraad stemt in met Programma Energiehoofdstructuur

04-03-2024
631 keer bekeken

Op vrijdag 1 maart 2024 stemde de ministerraad in met het Programma Energiehoofdstructuur. Dit betekent dat de ministers het eens zijn over de doelstellingen, prioriteiten en maatregelen uit het programma. Daarnaast is er ook een uitvoeringsagenda gepubliceerd die erbij hoort.

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur nodig is richting 2050 en waar deze slim te plaatsen is. Het programma kijkt bijvoorbeeld naar de ruimte die nodig is voor pijpleidingen voor waterstof en elektrolysers.

Door dit programma kan de overheid eerder afspraken maken over ruimtegebruik met gemeenten, provincies, havenbedrijven en netbeheerders. Ook biedt het PEH nationale kaders om zorgvuldig met de beschikbare ruimte om te gaan, met respect voor de natuur, cultureel erfgoed, en leefbaarheid. Zo draagt het programma bij aan een klimaatneutraal energiesysteem in 2050.

Gevolgen voor waterstof

De vaststelling van het PEH heeft gevolgen voor onder andere de waterstofsector. Dat uit zich als volgt:

Nationale projectenprocedure

Grootschalige elektrolyse-installaties worden toegevoegd aan het nieuwe wetsvoorstel voor de Energiewet. Hierdoor vallen de installaties onder de projectprocedure voor Rijksenergieprojecten. Deze procedure zorgt ervoor dat een elektrolyseproject wordt gezien als project van nationaal belang. De overheid neemt in zo’n geval mogelijk een “projectbesluit”, waardoor de uitvoering van het project makkelijker en sneller verloopt.

Voorkeursgebieden

Het PEH legt gewenste locaties (voorkeursgebieden) vast voor de ontwikkeling van grootschalige elektrolyse vanaf 100 MW. Waarschijnlijk gaan elektrolyseprojecten in de industriegebieden plaatsvinden.

Het toevoegen van extra voorkeursgebieden is mogelijk naar aanleiding van programma’s als het Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (VAWOZ) 2031-2040.

Onderzoek naar watervraag

Er komt een onderzoek naar de (zoet)watervraag van elektrolyse en hoeveel ervan in de toekomst beschikbaar is. Het onderzoek kijkt onder andere naar:

  • Het waterverbruik van (grootschalige) elektrolyse vergeleken met de toekomstige ambities voor waterstof.
  • De (toekomstige) beschikbaarheid van water in voorkeursgebieden voor grootschalige elektrolyse.
  • De aanwezigheid van andere partijen die veel water nodig hebben in de voorkeursgebieden en daarmee van invloed zijn op de (zoet)waterbeschikbaarheid.

Het doel is om te begrijpen welke problemen kunnen ontstaan en manieren te vinden om deze op te lossen. Het onderzoek kijkt naar de voor- en nadelen van deze oplossingen, onder andere op financieel en ruimtelijk vlak. Hierbij is speciaal aandacht voor mogelijke innovatieve oplossingen, zoals het gebruiken van restwarmte en ontzilt zeewater.

Uitvoeringsagenda

Bij deze vaststelling hoort ook een uitvoeringsagenda. Dit document geeft uitleg over geplande veranderingen in wet- en regelgeving, aanpak van specifieke gebieden en de invloed hiervan op lopende (waterstof)projecten.

Tot slot biedt het document een overzicht van verschillende lopende onderzoeken en beleidstrajecten, waaronder die over waterstof.

Bekijk de uitvoeringsagenda van het Programma Energiehoofdstructuur

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen