€ 18 miljoen voor eerste R&D-project van GroenvermogenNL

Foto: GroenvermogenNL
17-04-2024
308 keer bekeken

Nederland ontwikkelt een nationaal waterstofnetwerk, dat bestaat uit pijpleidingen die deze energiedrager veilig transporteren. HyTROS (onderdeel van GroenvermogenNL) gaat hier toegepast onderzoek naar doen. Dit project krijgt € 14 miljoen subsidie, plus ruim € 4 miljoen bijdrage uit de industrie.

Nederland is de op één na grootste waterstofproducent van Europa. Bijna alle waterstof komt nu nog uit fossiele brandstoffen. In 2030 wil Nederland 4GW elektrolysecapaciteit hebben. Om groene waterstof op grote schaal te maken, is het belangrijk om te onderzoeken:

 • in hoeverre het huidige aardgassysteem op land en zee kan worden hergebruikt voor waterstof;
 • waar nieuwe assets nodig zijn, en;
 • wat er geregeld moet worden om het nieuwe energiesysteem veilig en kosteneffectief te laten werken, met maatschappelijk draagvlak.

Er is dus meer onderzoek nodig naar de productie, transport en opslag van waterstof in de hele waterstofwaardeketen.

HyTROS

Het HyTROS-project (Hydrogen Transport, Offshore and Storage) is onderdeel van GroenvermogenNL. Dit programma van het Nationaal Groeifonds stimuleert de opschaling van gebruik van groene waterstof in Nederland.

HyTROS gaat onderzoek doen naar:

 • transport (vooral via pijpleidingen);
 • boven- en ondergrondse opslag;
 • offshore transport, en;
 • opslag en veiligheid.

Het consortium (oftewel een tijdelijke samenwerking tussen verschillende partijen) bestaat uit 32 partijen uit onderzoek en industrie. De officiële kick-off van dit project was op 11 april 2024 en het onderzoek loopt tot begin 2030.

R&D-waterstofprogramma

HyTROS is het eerste R&D-waterstofproject van GroenvermogenNL dat van start gaat. Het is onderdeel van het grotere R&D-programma van GroenvermogenNL. Tot 2030 zet dit programma in totaal € 177 miljoen in voor industrieel, toegepast en fundamenteel onderzoek.

Met 7 onderzoeksthema’s richt dit R&D-programma zich op het versterken van de hele waardeketen van de groene waterstofindustrie. Dit gaat van import en productie tot transport en industrieel gebruik.

Per onderzoeksprogramma wordt één consortium gevormd. Dit consortium levert samen één projectvoorstel in. Belangrijk onderdeel voor GroenvermogenNL is de gezamenlijke coördinatie van kennis en ervaringen uit de programma’s.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) beoordeelt de projectvoorstellen en verstrekt de subsidies. 

Activiteiten GroenvermogenNL

GroenvermogenNL gaat uit van een complete aanpak via R&D, pilots, demonstraties en een human capital agenda voor de waterstoftransitie. Hiervoor is tot 2030 in totaal € 838 miljoen beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds.

Naast het R&D-programma draagt GroenvermogenNL bij aan het versnellen van grootschalig gebruik van groene waterstof via onder andere:

 • pilotregelingen zoals de DEI+;
 • demonstratieregelingen zoals de IMKE (Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie) en TSE Industrie studies,
 • het opzetten van een nationale duurtestfaciliteit voor groene waterstof, en;
 • het verder uitbouwen van de waterstofcommunity.
“Voor we groene waterstof in Nederland op grote schaal kunnen gebruiken, is er nog veel onderzoek en innovatie nodig. Ik ben blij dat GroenvermogenNL hieraan kan bijdragen, door veel partijen samen te brengen in R&D-consortia zoals HyTROS. Deze samenwerking en verbinding zijn belangrijk voor de klimaatagenda en het bedrijfsleven van Nederland.” - Marjan Oudeman, bestuursvoorzitter van GroenvermogenNL

Bron

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen