Publicatie concept Voorkeursalternatief waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

19-04-2024
468 keer bekeken

De plannen voor het Waterstofnetwerk Nederland zijn in volle gang. Als voorbereiding op de aanleg in het Noordzeekanaalgebied, is het concept Voorkeursalternatief op 19 april 2024 gepubliceerd. Je kunt hierop reageren of naar een informatiebijeenkomst komen.

In het concept Voorkeursalternatief geven de minister voor Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun voorkeur aan voor waar de buisleidingen komen.

Wat is het Waterstofnetwerk Nederland?
Om te zorgen dat de industrie duurzame waterstof kan gebruiken, legt Hynetwork (een dochteronderneming van Gasunie) een landelijk netwerk van waterstofleidingen aan. Dit netwerk verbindt de grote industriële regio’s met elkaar, waterstofopslag en -importlocaties en het buitenland.

In totaal wordt 1.200 kilometer buisleiding stap voor stap ontwikkeld, verdeeld in projecten die beginnen bij de industriële regio’s. Elk los project doorloopt de vergunningsprocedure.

Nieuwe fase

Het concept Voorkeursalternatief voor het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied is gepubliceerd en ligt nu ter inzage. Hiermee bereikt dit deelproject als eerste deze fase in de projectenprocedure.

De voorkeurslocaties van de buisleidingen, zijn bepaald op basis van de uitkomsten van onderzoeken naar verschillende tracés (routes). Hierbij is er gelet op de effecten van milieu, omgeving, techniek, kosten en toekomstvastheid. De uitkomsten van deze onderzoeken staan in het milieueffectrapport en de Integrale effectenanalyse.

Gekozen tracé

Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied loopt van het industriegebied in de IJmond tot het Westpoort industriegebied in de Amsterdamse haven. Zowel voor het deel in IJmond (deelgebied I) als in Westpoort (deelgebied III) zijn nieuwe leidingen nodig. Daarvoor zijn verschillende tracés onderzocht.

Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied. ​​​​Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Het voorkeurstracé in IJmond komt voort uit een ingebracht voorstel uit de omgeving. In Westpoort is gekozen voor het tracé dicht langs het Noordzeekanaal. Daartussen kan een bestaande aardgasleiding beschikbaar worden gemaakt om waterstof te vervoeren. Deze bestaande leiding verbindt de nieuwe delen met elkaar en zorgt voor de aansluiting op het landelijke waterstofnetwerk.

Reageren

Betrokkenen en omwonenden kunnen tot en met 30 mei reageren op het Voorkeursalternatief en de onderzoeksresultaten. Dit kan via de pagina van RVO over het waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied.

Bijeenkomsten

In mei organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met Hynetwork informatiebijeenkomsten. Hier kan je meer informatie vinden, vragen stellen of reageren op het concept Voorkeursalternatief.

Je vindt de informatiebijeenkomsten op de volgende plekken:

  • Maandag 13 mei 2024 van 19:00 tot 21:00 uur: Kennemer Theater in Beverwijk
  • Dinsdag 14 mei van 19:00 tot 21:00 uur: kantine van FC Velsenoord
  • Woensdag 15 mei van 19:00 tot 21:00 uur: kantine van SV Spaarnwoude
  • Donderdag 16 mei van 16:00 tot 18:00 uur: Nautisch Coördinatie Centrum in Amsterdam

Verdere verloop

Na de reactiedeadline wordt het plan definitief en start de uitwerking van het project. Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied zal volgens de huidige planning vanaf 2027 in gebruik zijn.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen