Uitstel subsidieregeling CO₂-vrije elektriciteitscentrales

13-02-2024
353 keer bekeken 0 reacties

Waarschijnlijk wordt de subsidieregeling CO₂-vrij regelbaar vermogen de komende jaren niet opengesteld. Daarnaast krijgt de regeling mogelijk de vorm van een exploitatiesubsidie in plaats van een investeringssubsidie. Minister Rob Jetten kondigde dit aan in een Kamerbrief.

De subsidieregeling CO₂-vrij regelbaar vermogen is bedoeld om de overgang te stimuleren van elektriciteitscentrales die op gas draaien naar CO₂-vrije alternatieven. Waterstof is één van de mogelijke oplossingen.

Voorlopig geen regeling

In de Kamerbrief staat dat de subsidieregeling de komende jaren niet open gaat. Het streven is wel om dit voor 2030 te doen en de gereserveerde middelen ook na 1 januari 2031 nog uit te kunnen betalen.

Een reden hiervoor is dat het prijsverschil tussen CO₂-vrije energiedragers en aardgas met ETS naar verwachting de komende tijd afneemt. Wanneer het subsidiebedrag op een later moment wordt gebruikt, zorgt dit dus voor meer CO₂-besparing per gesubsidieerd bedrag. Verder is er in de toekomst meer zekerheid over de vraag naar en de beschikbaarheid van waterstof.

Waarschijnlijk exploitatiesubsidie

Eerder werd er voor deze subsidieregeling gedacht aan een investeringssubsidie. Dat betekent dat de aanvrager een eenmalig bedrag voor de ombouw van een gascentrale krijgt. Hieraan zit nog een bijmengplicht voor CO₂-vrije energiedragers vast. De focus verschuift nu naar het onderzoeken van een exploitatiesubsidie. Deze compenseert het volledige prijsverschil tussen waterstof en aardgas en de ETS-rechten die erbij horen. Volgens de Kamerbrief is deze benadering geschikter om de doelen van de subsidieregeling te bereiken.

De Kamerbrief noemt verschillende redenen om te kiezen voor een exploitatiesubsidie, zoals investeringsrisico’s. Momenteel is er namelijk nog veel onzekerheid over het prijsverschil tussen CO₂-vrije energiedragers en aardgas met ETS. Daarom zijn eigenaren van elektriciteitscentrales mogelijk terughoudend om te investeren. Een exploitatiesubsidie maakt investeren minder riskant. Deze subsidievorm compenseert het prijsverschil, waardoor de eigenaren meer zekerheid hebben in de eerste periode na de overgang.

Verder verloop

Minister Jetten wil dat het bedrag van € 1 miljard uit het Klimaatfonds beschikbaar blijft voor deze subsidie. De precieze invulling en timing van de subsidie laat hij over aan een volgend kabinet.

Achtergrond subsidieregeling

Het kabinet streeft naar een CO₂-vrije elektriciteitssector in 2035. Elektriciteitscentrales die nu op aardgas draaien, moeten overstappen naar CO₂-vrije alternatieven. De subsidieregeling CO₂-vrij regelbaar vermogen ondersteunt dit doel.

Daarnaast is regelbaar vermogen belangrijk om snel meer stroom te produceren wanneer er een tekort is. De term ‘regelbaar vermogen’ verwijst naar het vermogen van een elektriciteitscentrale om de elektriciteitsproductie snel aan te passen aan de vraag. Dit is handig wanneer de productie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zon en wind, schommelt of wanneer er veel vraag is. Regelbaar vermogen draagt dus bij aan de leveringszekerheid van elektriciteit. Elektriciteitscentrales die zowel regelbaar als CO₂-vrij zijn, spelen daarom een belangrijke rol in een volledig CO₂-vrij elektriciteitssysteem.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen