RVO publiceert rapport over pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving

21-05-2024
400 keer bekeken 0 reacties

Sinds 2021 lopen er 4 pilotprojecten die onderzoek doen naar het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Het RVO-rapport ‘Pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving’ geeft een overzicht van de ervaringen bij de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van deze projecten.

De publicatie gaat over de 4 pilotprojecten in Lochem, Wagenborgen, Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet. Hier zetten ze waterstof in als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving. Auteur Henk Bouwmeester bestudeerde voor dit rapport verschillende documenten en interviewde ruim 20 betrokkenen.

“Aardgas eraf, waterstof erin. Wat kan daar nou zo ingewikkeld aan zijn? Vier pilotprojecten met waterstof voor verwarming van woningen laten zien wat er allemaal bij kan komen kijken. En dat is best veel.” - Henk Bouwmeester in het voorwoord van ‘Pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving'

Inhoud rapport

Het rapport gaat in op de algemene kenmerken van de projecten. Daarnaast beschrijft het document leerervaringen op het gebied van:

  • technologie;
  • wetgeving en toezicht, en;
  • organisatie en draagvlak

Download de publicatie via de website van RVO:

Pilotprojecten waterstof in de gebouwde omgeving

Green Deal

Het document is ontstaan uit de Green Deal H2-wijken. Deze ging van start in maart 2021. Sindsdien bespreken de betrokkenen bij de pilots maandelijks de voortgang, dilemma’s, problemen en oplossingen die in de projecten naar voren komen.

De Green Deal duurde officieel 2 jaar, maar ook na afloop ging het maandelijkse overleg door. “Dat geeft aan dat betrokkenen bij de pilotprojecten het belangrijk vinden om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook laat het zien dat ze graag in nauw contact willen staan met beleidsambtenaren bij het Rijk,” vertelt Leo Brouwer, werkzaam bij RVO en secretaris van de Green Deal.

Eén van doelstellingen van de Green Deal was om de leerervaringen op te schrijven en deze te verspreiden. Dit laatste doet RVO met deze publicatie.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen