Electriq Global ontvangt subsidie voor waterstofpoederfabriek in Amsterdamse haven

12-10-2023
584 keer bekeken

Het bedrijf Electriq Global ontvangt een subsidie van 1,1 miljoen euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de bouw van een waterstofpoederfabriek. De fabriek wordt gebouwd op het terrein van Zenith Energy Terminals in de Amsterdamse haven.

Subsidie

RVO kent deze subsidie toe vanuit de Topsector Energie (TSE) industrie studies-regeling. Voor Electriq Global is deze subsidie bedoeld voor het basisontwerp en de technische specificaties van de fabriek. Door de vernieuwende technologie van deze fabriek kan het bedrijf waterstofpoeder op een effectievere manier opslaan. Hierdoor gaan de productiekosten omlaag.

Je kunt via deze regeling subsidie ontvangen om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie. Daarnaast kun je subsidie krijgen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie. Het project moet helpen de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen.

Ook waterstof-gerelateerde projecten kunnen gebruikmaken van deze regeling. Dit is mogelijk wanneer het project binnen de programmalijnen van de regeling valt en de uitgevoerde activiteiten binnen de definitie van een milieustudie passen.

Groene waterstofpoeder

De fabriek van Electriq Global zal jaarlijks ongeveer 500 ton waterstofpoeder gaan maken uit groene waterstof. De productie van deze waterstof vindt plaats op het terrein van Zenith Energy Terminals. Van dit waterstofpoeder maakt Electriq vervolgens tabletten. In deze vorm is de waterstof makkelijker op te slaan en te transporteren. Wanneer de tabletten reageren met water, ontstaat er weer waterstof en kaliumboraat. Deze waterstofpoedertabletten zijn te gebruiken in back-upgeneratoren, bijvoorbeeld voor datacenters, ziekenhuizen, de binnenscheepvaart of de bouw.

Wereldwijd wordt de fabriek de eerste van zijn soort. Naar verwachting zal de fabriek in 2026 operationeel zijn.

H2A consortium

Het plan voor de waterstofpoederfabriek van Electriq Global levert een belangrijke bijdrage aan de missie van het H2A consortium. Dit consortium, dat bestaat uit lokale partijen uit de Amsterdamse haven en internationale partners, heeft het doel om een waardeketen voor 100% groene waterstof op te zetten.

Meer weten?

Afbeeldingen

Cookie-instellingen