Uitbreiding subsidie Topsector Energie voor waterstof en groene chemie

25-10-2023
454 keer bekeken

De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is uitgebreid met de programmalijn waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL). Deze regeling is voor ondernemers die onderzoek doen naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie.

De nieuwe programmalijn heeft een budget van € 10 miljoen en opent op 26 oktober 2023. Deze komt van het Nationaal Groeifondsprogramma “Groenvermogen van de Nederlandse Economie” (GroenvermogenNL) en heeft als doel de groene waterstofeconomie in Nederland te realiseren en versnellen.

De subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsstudies naar:

  • waterelektrolysetechnologie;
  • transport en opslag van waterstof(dragers);
  • toepassing van waterstof(dragers) en groene elektronen;
  • productie van (onderdelen van) waterstof(dragers).

Zo kun je bijvoorbeeld studies naar de bouw van innovatieve elektrolysers indienen, maar ook onderzoeken naar importketens van waterstof(dragers).

Boost aan de waterstofeconomie

"Met de nieuwe programmalijn is heel concreet beschreven welke type projecten er gezocht worden op het gebied van waterstof. Bijna alle projecten zijn welkom,” vertelt Rolf van der Gaast, adviseur bij RVO. “Het kan gaan om studies naar de volledige waterstofketen of de productie van elektrolysers tot studies specifiek gericht op de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof. Hiermee hopen we nieuwe projecten te stimuleren en de waterstofeconomie een boost te geven.”

Op de vraag wie er vooral van de regeling profiteren, antwoordt Rolf: “Ik verwacht dat zowel het mkb als grotere bedrijven aansluiting vinden bij de subsidie. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bedrijven die worstelen met energiecongestie en willen uitzoeken of waterstof hierbij een oplossing kan bieden. Zulke projecten ondersteunen we nu dus ook.”

Mogelijkheden voor thema’s programmalijn

De programmalijn bevat 4 thema’s die de mogelijke richtingen van waterstofprojecten beschrijven. Rolf noemt als voorbeeld: “Kijk naar het thema transport en opslag van waterstof(dragers). Daarbij kijken we over grenzen heen. Hier kunnen bijvoorbeeld start-ups goed gebruik van maken als zij met internationale partijen een importketen op willen zetten. Bij zo’n project kijk je dan naar vragen als: ‘Wat is er nodig in de haven van Rotterdam om dit te realiseren en met welk medium ga je die waterstof vervoeren?’”

Het voorbeeld hierboven is slechts een van de vele. Rolf benadrukt: “Met het geld van de subsidie kun je voor jouw unieke waterstof- of groene chemie-project een mooie technische en economische analyse maken.”

Bedragen en openstelling

Vanuit GroenvermogenNL is € 10 miljoen beschikbaar voor de programmalijn waterstof en groene chemie. Voor ieder ingediend project is maximaal € 2 miljoen beschikbaar.

De programmalijn waterstof en groene chemie opent op 26 oktober 2023 om 09:00. De sluitingsdatum is 31 maart 2024 om 17:00 uur.

Meer weten?

Lees meer over de thema’s binnen deze programmalijn en het aanvraagproces op de pagina van de TSE Industrie studies.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen