Subsidieregeling TSE Industrie studies open voor aanvragen

01-05-2024
266 keer bekeken

De subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies is nu open voor aanvragen. Deze regeling is bedoeld voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen. Er is een aparte programmalijn voor waterstof en groene chemie.

Aanvragen kan van 1 mei 2024 om 09:00 uur tot en met 31 maart 2025 om 17:00 uur. Het totale budget is € 26.400.000. Voor onderzoek naar waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) is er een apart budget van € 10 miljoen.

Bekijk nu alle informatie over de TSE Industrie studies en de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie

Waarvoor krijg je subsidie?

Je wil een innovatie of al uitontwikkelde technologie testen of demonstreren die helpt de CO2-uitstoot in industriële processen te verminderen tegen lage kosten. Je wil weten of dit haalbaar is of welke milieu-investering je nodig hebt.

Je kan subsidie aanvragen voor 3 typen studies, namelijk voor een:

  • haalbaarheidsstudie;
  • milieustudie, of;
  • vergelijkbare studie.

Bekijk de pagina van RVO voor meer informatie over de typen studies.

Voor welke onderwerpen vraag je subsidie aan?

Je vraagt de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies: Waterstof en groene chemie aan voor studies op de volgende onderwerpen:

Transport en opslag van waterstof(dragers)

Je kan subsidie aanvragen voor industriële toepassingen voor grootschalige energieopslag. Je kan ook onderzoek doen naar het omzetten van waterstof(dragers) naar andere waterstofdragers of producten. Het kan ook gaan om de importketens van deze producten.

Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen

Je kan subsidie aanvragen voor het industrieel toepassen van hernieuwbare waterstof in sectoren waar weinig alternatieven voor verduurzaming zijn. De 3 manieren zijn:

  1. direct gebruik van hernieuwbare waterstof(dragers) als brandstof (energetisch gebruik);
  2. hernieuwbare waterstof als grondstof voor de chemische industrie, en;
  3. direct toepassen van groene elektronen in elektrochemische reacties en plasmatechnologie.

Productie van waterstof

Je kan subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare waterstof. Het gaat dan om waterstofproductie via elektrolyse op basis van hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Je kan ook subsidie aanvragen als jouw innovatie eraan bijdraagt dat waterstofproductie-installaties snel in gebruik kunnen worden genomen.

Productie van (onderdelen van) elektrolysers

Je kan subsidie aanvragen als je een studie doet naar fabrieken voor de productie van elektrolysers en onderdelen van elektrolysers. Deze elektrolysers moeten worden gebruikt voor de productie van hernieuwbare waterstof. Jouw productieproces moet een milieuvoordeel hebben vergeleken met de standaard manier van het produceren van elektrolysers of onderdelen van elektrolysers.

Achtergrond
GroenvermogenNL is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. Dit draagt bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterkt dit de Nederlandse concurrentiekracht en zorgt het daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Bron

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen