Nederlandse overheid via EBN partner van PosHYdon

Michelle Huizen 20-12-2023
540 keer bekeken 0 reacties

De Nederlandse overheid stapt via Energie Beheer Nederland (EBN) in als partner van PosHYdon. Het doel van deze pilot is om groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform. Dit is de eerste keer dat drie offshore energiesystemen worden samengevoegd.

Het project is belangrijk om grootschalige productie van groene waterstof op zee te ontwikkelen. Hiermee draagt deze pilot bij aan de energietransitie in Nederland en Noordwest Europa. Om dit publieke belang te beschermen, gaat EBN deelnemen in het consortium. EBN is al voor 40% partner in het Q13a-A platform, waar de pilot gaat plaatsvinden.

Essentieel project

“We staan aan de vooravond van het grootschalig ontwikkelen van de Noordzee als motor van de energietransitie. Hierin zal elektrolyse op zee een belangrijke rol spelen. In PosHYdon worden de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Daarom ziet EZK dit als een essentieel project”, zegt Michel Heijdra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. “Deelname van EBN in het consortium garandeert een voldoende grote omvang van het project en zorgt ervoor dat de geleerde lessen in de toekomst worden meegenomen.”

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland: “PosHYdon speelt een sleutelrol in de realisatie van de groene waterstof economie. Een ambitieus, maar ook uitdagend project met een onmiskenbaar publiek belang. EBN voelt een grote verantwoordelijkheid om het succes van PosHYdon te helpen borgen. Voor de energietransitie in Nederland en in Noordwest Europa.”

PosHYdon

In het PosHYdon-project wordt ongeveer 80% van alle lessen over offshore groene waterstofproductie geleerd. Daarmee is het project belangrijk voor een soepele uitrol richting grootschalige productie van groene waterstof, zoals genoemd in de Esbjerg-ambities voor 2050.

PosHYdon brengt drie energiesystemen op de Noordzee samen, namelijk:

  • offshore wind;
  • offshore gas en;
  • offshore waterstof.

Het project gaat plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit productieplatform is het eerste volledige groen geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee. Het ligt ongeveer 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

De op dit platform geproduceerde groene waterstof, zal worden bijgemengd met gas. Via de bestaande gaspijpleiding wordt het vervolgens richting de kust getransporteerd. Hierom verhoogde het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat de bijmengspecificaties van 0.02% tot 0.5% waterstof. De 1 MW elektrolyser gaat het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

Planning

PosHYdon gaat nu richting de laatste fase. De opstelling wordt in mei 2024 op land bij InVesta getest. De eerste productie van waterstof op het platform op zee, staat gepland voor de tweede helft van 2024.

Consortiumpartners

Het PosHYdon-consortium bestaat uit: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN.

Bron en foto

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen