Updates Kamerbrieven over waterstofproductie op zee

Michelle Huizen 12-06-2024
341 keer bekeken 0 reacties

Wat is de stand van zaken rondom waterstofproductie op zee? Op 6 en 10 juni 2024 verschenen 2 Kamerbrieven over dit onderwerp. De brieven gaan over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050 (EIPN) en de voortgang van de demonstratieprojecten voor waterstof op zee.

Demissionair minister Klimaat en Energie Rob Jetten stuurde beide brieven naar de Tweede Kamer.

Kamerbrief over totstandkoming van Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050

De brief van 6 juni gaat over het Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050 (EIPN). Hierin staat welke infrastructuur nodig is voor de realisatie van de doelen voor windenergie op zee uit het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). Waterstofproductie op zee draagt mogelijk bij aan het halen van die doelen.

Als voorbereiding op het EIPN gaf Deloitte (samen met Common Futures, Mott MacDonald en Norton Rose Fullbright) advies over de infrastructuur op de Noordzee. Deze infrastructuur is nodig om de NPE-doelen te halen. Hierbij hoort ook een korte wetenschappelijke review van TNO. Beide documenten staan in de bijlagen. De Kamerbrief behandelt de inhoud en belangrijkste conclusies van dit advies.

Jetten noemt verschillende uitdagingen, aandachtspunten en eventuele oplossingen in de brief. Het advies benadrukt dat waterstofproductie op zee belangrijk is om de doelen voor offshore windenergie te halen. Ook de aanleg van het waterstofnet op zee komt aan bod. Verder stelt de demissionair minister Gasunie voor als netbeheerder voor waterstoftransport op zee. Hij vraagt het bedrijf om onderzoek te doen naar mogelijk hergebruik van bestaande en aanleg van nieuwe leidingen. Dit onderzoek valt onder een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Als alles volgens plan verloopt, is de eerste versie van het EIPN begin 2025 klaar.

Lees de Kamerbrief over Energie Infrastructuur Plan Noordzee 2050

Kamerbrief over voortgang demonstratieprojecten waterstof op zee

Op 10 juni stuurde Jetten een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de 2 demonstratieprojecten voor waterstofproductie op zee. Nederland doet met deze projecten kennis en ervaring op met offshore waterstofproductie.

Het eerste demonstratieproject gaat om een elektrolyse-installatie van 30-50 megawatt (MW) bij één van de bestaande windparken op zee aan de Hollandse Kust (noord). Naar verwachting is deze rond 2030 actief. De brief gaat in op details over de grootte van de elektrolyser, de aanlanding en aansluiting op het waterstofnetwerk en de financiering. Jetten informeert de Tweede Kamer na de zomer over de keuze van een consortium (tijdelijke samenwerking tussen verschillende partijen) voor dit project.

De locatie voor het 2e demonstratieproject ligt in het gebied ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ (TNW). De bouw van het windpark met daarbij 500 MW elektrolysecapaciteit volgt nog. Deze is rond 2033 af. Voor dit project kijkt Jetten of een systeemkoppeling met een ander nog te bouwen windpark mogelijk is. Op deze manier kan getest worden hoe een hybride windpark (voor productie van waterstof en elektriciteit) werkt. Deze techniek is ook van belang voor toekomstige energiehubs op zee.

Lees de Kamerbrief over voortgang demonstratieprojecten waterstof op zee

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen