Nieuw richtsnoer voor veilig omgaan met waterstofdragers

09-07-2024
152 keer bekeken 0 reacties

We importeren steeds meer waterstof om aan de toekomstige vraag van bedrijven te voldoen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en verschillende ministeries werkten daarom samen aan een nieuw richtsnoer voor veilig omgaan met waterstofdragers. Deze gaat specifiek in op waterstofimport.

Waterstofdragers zijn verbindingen van waterstof aan andere stoffen, zoals stikstof of koolstof. Deze dragers zijn makkelijker te vervoeren dan pure waterstof. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt.

Veiligheidsrichtsnoer waterstofdragers

Bekijk het veiligheidsrichtsnoer waterstofdragers via de pagina van RVO:

Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Steeds meer waterstofimport

Het importeren van waterstof is nodig, omdat de eigen productie van waterstof in Noordwest-Europa in de toekomst niet aan de vraag van bedrijven kan voldoen. Door de toename van waterstofimport gebruiken bedrijven waarschijnlijk steeds vaker waterstofdragers. De stoffen die hierdoor ontstaan, hebben elk verschillende eigenschappen die risico’s met zich meebrengen. De import van waterstof levert daarom naar verwachting een toename van gevaarlijke stoffen op, bijvoorbeeld in de transport.

Aandacht voor vervoeren van waterstof

Voor sommige stoffen, zoals ammoniak, bestaat al beleid. De Rijksoverheid bekijkt dit beleid kritisch en zorgt dat het past bij de ontwikkelingen van deze tijd. Het nieuwe richtsnoer loopt daar nog niet te ver op vooruit, en beschrijft vooral welke kaders er al zijn. Voor nieuwe importprojecten gelden strenge regels.

Het nieuwe richtsnoer adviseert om, daar waar we nieuwe importprojecten verwachten, goed te kijken naar de invloed van deze projecten op de omgeving. Dat geldt ook voor de te verwachten transportbewegingen. Overheden en bedrijven hebben samen een taak om hier op een goede manier mee om te gaan.

Richtlijnen voor veiligheid

Om veilig om te gaan met waterstof en waterstofdragers, maakten de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Waterstaat deze richtsnoeren. Dit is in overleg gedaan met onder andere de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is het 3e richtsnoer; er is al een algemeen richtsnoer voor veilig omgaan met waterstof en een voor pilots met waterstof in gebouwen. De richtsnoeren zijn opgesteld door een interdepartementale werkgroep. RVO ondersteunt de interdepartementale werkgroep, en in sommige gevallen ook specifieke projecten van bedrijven met waterstof en waterstofdragers.

Denk mee met het richtsnoer
Werkt jouw bedrijf met waterstof? Het nieuwe richtsnoer is een eerste versie. Dit betekent dat je met suggesties en vragen kunt komen. We nemen dit mee bij een eventuele nieuwe versie. Stuur jouw vragen in via waterstof@rvo.nl.

Bron

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen