Oostpolder Hackathon: aanmelden kan tot 4 okt

12-09-2022 715 keer bekeken

Begin

17-11-2022 om 09:00

Einde

18-11-2022 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland zoeken innovatieve voorstellen voor de Oostpolder als toekomstgericht bedrijventerrein en organiseren daarom een hackathon. Voor waterstoforganisaties een mooie kans om mee te denken over de toekomst van het gebied.

In de Oostpolder wordt door gemeente Het Hogeland en provincie Groningen een bedrijventerrein ontwikkeld met ruimte voor uitzonderlijk grote kavels (50 hectare of meer). De kavels zijn bedoeld voor grootschalige, innovatieve bedrijven met een grote behoefte aan elektriciteit, water en/of ruimte. Met de beschikbare ruimte zal creatief, innovatief en duurzaam omgegaan worden.

Waterstof in de Oostpolder

Hernieuwbare energie gaat een grote rol spelen in de ontwikkeling van de Oostpolder. NortH2 onderzoekt de haalbaarheid van grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof en heeft de ambitie om in 2030 maar liefst 4 gigawatt beschikbaar te kunnen stellen. Er zijn plannen voor een grote elektrolyser in het gebied en er is een slim opslag- en transportnetwerk in Nederland en Noordwest-Europa nodig.

Hackathon

Hoe wordt de Oostpolder hét bedrijventerrein van de toekomst? Een terrein dat ruimte biedt aan vernieuwende bedrijven die op de korte én lange termijn waarde toevoegen aan de directe omgeving en de regionale samenleving. Dat is de eerste vraag van de hackathon. Teams worden gevraagd plannen in te dienen die er voor zorgen dat bedrijven op het terrein een positieve uitstoot brengt en grondstoffen die waarde toevoegen. De tweede vraag gaat over de effecten van de Oostpolder op de maatschappij en de leefomgeving. Er worden voorstellen gevraagd die het mogelijk maken dat de gebiedsontwikkeling in de Oostpolder en het gebruik van het terrein positief bijdragen op sociaal-maatschappelijk , economisch, ruimtelijk en ecologisch gebied.

Voor wie?

De provincie en gemeente willen zoveel mogelijk nieuwe kennis binnenhalen. Daarom worden bewoners, bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen actief gevraagd om mee te doen. Behalve universiteiten en hogescholen zijn dat energie-experts, natuurorganisaties, belangenorganisaties voor boeren, bouwers en economen. Voor organisaties die actief zijn op het gebied van waterstof in de Eemshaven is deelname dus zeker interessant!

Wanneer?

De hackathon is een online tweedaagse die plaatsvindt op 17 en 18 november 2022. Er zijn prijzen te winnen voor deelname. Het prijzengeld bedraagt 25.000 euro. Winnaars worden bekend gemaakt na afsluiting van de tweedaagse, op 18 november 2022.

Aanmelden

Teams kunnen zich aanmelden tot 4 oktober via de website Het Digitale Diggelschip. Op 12 oktober selecteert de projectorganisatie Oostpolder de teams die gaan meedoen aan de hackathon op 17 en 18 november.

Meer weten?

Ga naar Het Digitale Diggelschip voor meer informatie.

Cookie-instellingen