Routekaart Waterstof

De deelnemers aan het Nationaal Waterstof Programma (NWP) laten in de Routekaart Waterstof zien hoe zij vooruitgang willen boeken bij de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt. De Routekaart stelt doelen voor hernieuwbare waterstof in 2030 voor en beschrijft welke acties nodig zijn om die doelen te behalen. Voorgenomen Europees beleid vormt mede de basis van de Routekaart.

Routekaart Waterstof
De visualisatie Routekaart Waterstof hierboven geeft een overzicht van de belangrijkste doelen en acties richting 2030 en daarna. In de Routekaart Waterstof wordt de visualisatie nader toegelicht.

Wat is de Routekaart Waterstof?

De Routekaart hanteert een totaalbenadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden. Zowel publieke als private partijen die verbonden zijn aan het NWP hebben meegewerkt aan de Routekaart Waterstof. De Routekaart bevat 13 thema’s en elk hoofdstuk is geschreven door een themagroep van het NWP. De themagroepen bestaan uit experts van de voor het thema relevante organisaties.

Lees en download de Routekaart Waterstof


Hydrogen Roadmap the Netherlands

We have translated the summary of the Hydrogen Roadmap and the visual of the Dutch Hydrogen Roadmap into English.

Download the English summary of the Hydrogen Roadmap


Monitoring

De Routekaart Waterstof benoemt naast de doelen ook de acties die daarbij horen. Voor de monitoring van deze acties is een tool gemaakt. De themagroepen leveren de data hiervoor. Zij hebben namelijk overzicht over de activiteiten. Elk jaar analyseren we de verzamelde data. Dit levert een algemeen beeld op van de voortgang van de acties en doelen. Per thema bekijken we of alles binnen de gestelde termijnen wordt uitgevoerd.

De eerste analyse is van 27 september 2023. Dit is een jaar na de presentatie van de Routekaart. Het algemene beeld dat hierin naar voren komt is dat veel acties op schema liggen. In het najaar van 2024 volgt een nieuwe analyse.

Bekijk hier het overzicht van 2023:

Klik op de afbeelding om het document te bekijken.
Groen geeft aan dat de actie binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd. Oranje betekent vertraging. Rood betekent dat de actie (nog) niet wordt uitgevoerd.
Deze monitoring is specifiek gericht op de acties uit de Routekaart Waterstof. Er wordt geen uitspraak gedaan over de output. Die informatie staat in het Dashboard Klimaatbeleid.

Monitoring per thema

Er is ook per thema een overzicht van de doelen en acties gemaakt. Deze vind je op de verschillende themapagina’s.

 

Vragen?

Wij helpen je graag. Heb je vragen over de Routekaart Waterstof? Dan kan je die stellen via het NWP Contactformulier.

Cookie-instellingen