Handelsmissie energietransitie Zuid-Korea en Japan, met minister Schreinemacher

08-12-2022 626 keer bekeken

Begin

13-03-2023 om 09:00

Einde

17-03-2023 om 18:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Is uw bedrijf internationaal actief in de energietransitie? Denk aan wind op zee, waterstof, batterijtechnologie, elektrische mobiliteit of glastuinbouw. En wilt u zakendoen in Zuid-Korea en Japan?

Ga van 13 tot en met 17 maart 2023 mee met deze handelsmissie met Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, treedt op als zakelijk missieleider. De missie is tijdens de handelsbeurzen Interbattery en EV trend in Seoel, en World Smart Energy Week in Tokio.

Voor wie?

Deze missie is vooral interessant voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van energietransitie, en die interesse hebben in zakendoen met Zuid-Korea en Japan. De nadruk ligt op de volgende sectoren:

Zuid-Korea:

 • Waterstof
 • Batterijtechnologie
 • Glastuinbouw

Japan:

 • Waterstof
 • Wind op zee

Daarnaast nodigen wij in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om deel te nemen.

Kansen voor Nederland

Zuid-Korea is de 4e economie van Azië en de 10e ter wereld. De Japanse economie is de op 2 na grootste ter wereld. Beide landen bieden veel kansen voor Nederlandse ondernemers, met name op het gebied van innovatie en technologie. Zuid-Korea en Japan zijn belangrijke handelspartners van Nederland in Azië, respectievelijk de derde en vierde export markt in de regio.

Kennis en expertise

Zuid-Korea en Japan zijn technologisch geavanceerde economieën met een robuuste vraag naar hoogwaardige goederen en diensten. Uitwisseling in de technologiesector is een belangrijke pijler in de samenwerking naast de traditionele sectoren als agrifood, chemie en tuinbouw. Op het gebied van duurzaamheid kennen deze markten grote ambities die alleen bereikt kunnen worden door uitwisseling van kennis en expertise.

Energietransitie

Voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zijn er volop mogelijkheden op het gebied van de energietransitie. In Zuid-Korea valt hierbij te denken aan waterstof, batterijtechnologie inclusief elektrische voertuigen en glastuinbouw. In Japan liggen identieke kansen, maar tijdens de missie wordt vooral ingegaan op de kansen op het gebied van waterstof en wind op zee.

Kortom, 2 dynamische markten met serieuze plannen voor de energietransitie en geïnteresseerd in internationale samenwerking. Reist u mee om deze kansen verder te verkennen?

Tijdens deze missie ontdekt u waar de zakelijke kansen in Zuid-Korea en Japan liggen. De aanwezigheid van Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, en hoge ambtenaren, biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen.

Wat kunt u verwachten?

Het missieprogramma bestaat uit gezamenlijke en sectorspecifieke onderdelen. Sectorspecifieke onderdelen kunnen tegelijkertijd plaatsvinden. Bij deze onderdelen vragen wij deelnemers daarom om van tevoren een keuze te maken.

In hoofdlijnen bestaat het programma uit de volgende onderdelen:

 • Informatieve seminar(s)
 • (Sectorspecifieke) bedrijfsbezoeken
 • Netwerkevenementen
 • Handelsreceptie / handelsdiner in Zuid-Korea en Japan
 • Bezoek aan de Interbattery 2023 en EV Trend Korea
 • Bezoek aan de World Smart Energy Week (WSEW) in Tokio
 • Individuele matchmaking (netwerkgesprekken op maat)

Beursbezoeken

Tijdens de missie brengt u onder andere een bezoek aan de handelsbeurzen Interbattery en/of EV Trend in Seoel, en de World Smart Energy Week in Tokio.

Interbattery trekt zo'n 50.000 zakelijke bezoekers, bewindspersonen, en CEO’s van Nederlandse en Europese bedrijven die gevestigd zijn in Zuid-Korea. Het is ook de grootste batterijenbeurs in Azië. De grootste batterijproducenten – zoals LG Energy Solutions, SK ON, Samsung SDI en CATL – zijn aanwezig op de beurs.
Daarnaast vindt de EV Trend in Seoel plaats, waarbij de focus vooral ligt op elektrische mobiliteit.

World Smart Energy Week (WSEW) vindt plaats in Tokio en is gericht op het gehele spectrum van hernieuwbare energie. Ook deze beurs trekt zo'n 50.000 bezoekers. Hier zijn gespecialiseerde expo's voor waterstof, wind op zee, zonne-energie, biomassa, batterij-opslag, smart grid, decarbonisatie en circulaire economie.

Nederland Paviljoen op Interbattery en WSEW

Er wordt een Nederland Paviljoen ingericht op de Interbattery beurs en de WSEW. Collectieve deelname is mogelijk en wordt apart georganiseerd. Wilt u meer weten over aanmelding voor collectieve deelname? Stuur dan een e-mail naar:

Voorlopig programma

Bekijk het voorlopige programma hieronder in het Engels. Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. 

Conceptprogramma handelsmissie Zuid-Korea en Japan (Engels)

Deelname en kosten

Meld u nu aan voor deze handelsmissie. De uiterste aanmelddatum is 16 januari 2023. Per organisatie kunnen meerdere personen deelnemen. Iedere deelnemer moet zich apart aanmelden. Mocht de inschrijftermijn worden verlengd, dan is deelname aan individuele matchmaking bij aanmelding na 16 januari 2023 niet gegarandeerd.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie, voor maximaal 2 deelnemers. Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfkosten en eventuele extra kosten voor individuele matchmaking (bijvoorbeeld tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. U ontvangt nadat de inschrijftermijn is verstreken suggesties voor uw reis-en verblijf.

De kosten zijn inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, individuele matchmaking, handelsreceptie of handelsdiner, netwerkevenementen, een bezoek aan de Interbattery en EV Trend Korea 2023, een bezoek aan de World Smart Energy Week 2023, lokale ondersteuning door de organisatie, en lokaal collectief vervoer.

Deelname

Als er meerdere deelnemers per organisatie aangemeld zijn, kunnen zij indien gewenst ook verschillende programma’s volgen. Individuele matchmaking wordt aangeboden per deelnemende organisatie. 

Deelname aan deze missie staat uitsluitend open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die passen binnen de hierboven genoemde opzet en inhoudelijke focus van deze handelsmissie. Aanmelding en de automatische ontvangstbevestiging betekent daarom niet dat u automatisch kunt deelnemen aan de handelsmissie. U ontvangt een definitieve bevestiging van uw deelname na sluiting van de aanmeldperiode.

COVID-19-clausule

De organisatie besluit 8 weken van tevoren of de handelsmissie doorgaat. Dit doet zij op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En op basis van de in Zuid-Korea en Japan dan geldende inreisregels en de plaatselijke situatie. De organisatie informeert deelnemers hier meteen over. Bij uitstel of annulering rekent zij geen deelnemerskosten. Voor uw reis naar Zuid-Korea en Japan dient u een aantal zaken van tevoren voor te bereiden. Raadpleeg hiervoor het reisadvies voor Zuid-Korea en Japan.

Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie in geval van onvoorziene omstandigheden alsnog te annuleren. Uiteraard rekent zij ook dan geen deelnemerskosten.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun reis en verblijf. Zij moeten dus zelf hun reis en verblijf annuleren als de missie niet doorgaat. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor eigen rekening.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De overheid verwacht van alle Nederlandse bedrijven dat zij internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), onder andere door de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights na te leven. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd. 

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij uw aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Margriet Veenstra
Projectmanager missies
E: margriet.veenstra@rvo.nl

Hanneke Bogaerts
Projectmanager missies
E: hanneke.bogaerts@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassades in Seoel en Tokio, het consulaat-generaal in Osaka en betrokken publieke en private partners, waaronder VNO-NCW, MKB Nederland, Holland Home of Wind Energy (HHWE), Battery Competence Center (BCC) en New Energy Coalition.

In opdracht van:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Cookie-instellingen