Webinar over EIPN, VAWOZ en PAWOZ

Michelle Huizen 31-10-2023 198 keer bekeken

Begin

09-11-2023 om 14:30

Einde

09-11-2023 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

RVO organiseert een webinar over de voortgang van het programma Inzichten voor het Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN), Verbindingen Aanlandingen Wind Op zee 2031 – 2040 (VAWOZ) en het programma Aansluiting Wind op zee in de Eemshaven (PAWOZ).

Dit webinar is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Inhoud webinar

RVO start het webinar met een presentatie over de voortgang van het programma Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee 2031 – 2040 (VAWOZ) en het Programma Aansluiting Wind op Zee in de Eemshaven (PAWOZ). Deze twee programma’s onderzoeken mogelijke routes en locaties om energie vanuit de nieuwe windenergiegebieden op zee naar en aan land te brengen. Hierbij worden ook de mogelijke effecten op bijvoorbeeld de natuur en leefomgeving onderzocht.

Daarna presenteren de adviseurs van Deloitte, Mott MacDonald, Norton Rose Fulbright en Common Futures conceptadviezen voor het Energie Infrastructuur Plan Noordzee (EIPN). Welke infrastructuur is nodig voor windenergie op zee, tussen 2030 en 2050? En hoe ontwikkelt die infrastructuur zich de komende jaren? In opdracht van EZK stelde RVO begin 2023 deze 4 expertisebureaus aan om voor het EIPN adviezen hierover op te stellen.

RVO nodigt je uit om tijdens het webinar vragen te stellen en jouw zienswijzen op deze adviezen te geven. Wat roepen ze bij je op? Welke suggesties wil je toevoegen? Jouw reacties kunnen input zijn voor de definitieve adviezen aan EZK/RVO en bij het opstellen van het EIPN.

Dit webinar is een vervolg op het eerdere webinar van 14 februari 2023. Toen gaf RVO een introductie over de scope en het plan van aanpak voor de totstandkoming van het EIPN.

Voertaal is Nederlands.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 7 november 2023. Stuur een e-mail naar woz@rvo.nl. Een dag voor het webinar ontvang je een link om deel te nemen.
Deelname is gratis en anoniem, wanneer je een vraag stelt in de chat, krijg je een alias, niet herleidbaar naar jezelf of jouw organisatie.
Een terugkijklink, de presentaties en de gestelde vragen met de antwoorden worden kort na het webinar gepubliceerd op de website.

 

Meer informatie

Lees meer over de programma's:

Meer informatie over het webinar vind je op de website.

Cookie-instellingen