Online kennissessie: Watergebruik bij elektrolyse

Michelle Huizen 26-04-2024 562 keer bekeken

Begin

30-05-2024 om 10:00

Einde

30-05-2024 om 12:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Online

Voor waterstofproductie is veel water nodig, maar de beschikbaarheid van zoet water neemt af. Hoe zorgen we voor genoeg water om onze waterstofdoelen te halen? Ontdek het in deze kennissessie op 30 mei 2024 over watergebruik en waterstof.

Veel water nodig

Nederland streeft naar een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. In deze energietransitie kan waterstof worden ingezet als schone, duurzame energiedrager en helpen bij het balanceren van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet. Het doel is om 4 GW elektrolysevermogen in 2030 te hebben bereikt. In 2050 gaat het om maximaal 45 GW. Voor het proces van waterstofproductie met een elektrolyser en de koeling van de elektrolyser is veel water nodig.

Het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) benoemt watervoorziening voor grootschalige elektrolyseprojecten in relatie tot afnemende zoetwaterbeschikbaarheid als aandachtspunt. De beschikbaarheid van zoet water neemt namelijk af door economische groei en klimaatverandering.

Onderzoek: Water voor waterstof

Waar leidt afnemende zoetwaterbeschikbaarheid mogelijk tot knelpunten voor het watergebruik bij waterstofproductie? En welke oplossingsrichtingen zijn er om te zorgen dat er genoeg water beschikbaar is om onze doelstellingen rondom elektrolyse te halen? RoyalHaskoningDHV onderzocht dit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het onderzoek staan inzichten over waterverbruik, waterbeschikbaarheid, eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen. Het doel is om een informatiebasis te maken voor (eventueel) vervolgbeleid over (de locatiekeuzes van) grootschalige elektrolyse.

Sessie

In deze kennissessie presenteren RoyalHaskoningDHV en EZK de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

De sprekers zijn:

  • Janine Leeuwis-Tolboom (RoyalHaskoningDHV)
  • Stijn Verwoest (EZK, cluster ruimte)

Praktische informatie

De kennissessie vindt plaats op donderdag 30 mei 2024, van 10:00 tot 12:00 uur.

Deelname is gratis. Schrijf je nu in via het aanmeldformulier:

Aanmelden

Cookie-instellingen