Routekaart Waterstof

10-05-2022

Binnen het NWP stellen we met de themagroepen een Routekaart Waterstof op. In de waterstof sector is al langer behoefte aan een routekaart. De cross-sectorale werkgroep waterstof (CSWW) heeft in het werkplan NWP ook aanbevolen om een routekaart te maken.

Op de Routekaart Waterstof zie je hoe de ontwikkelingen de komende jaren gaan uitpakken. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen hoeveel elektrolysevermogen er in een bepaald jaar voorhanden is en hoeveel waterstof de industrie gebruikt. Daarnaast kun je het verbruik en de capaciteit vergelijken en zien welke infrastructuur er mogelijk beschikbaar is.

Routekaart Waterstof in ontwikkeling

Het maken van een routekaart is een lastige klus, want alles rondom waterstof is nog behoorlijk in beweging. Het stellen van doelen voor een bepaald jaar is dan ook behoorlijk onzeker en de Routekaart Waterstof is daarom adaptief. Ondanks dat alles doen we ons best om meer duidelijkheid te scheppen. Zodat de sector beter kan zien welke mogelijkheden er zijn en hoe zij richting kunnen bepalen. Meerdere landen werken momenteel aan een routekaart voor waterstof. Wij gebruiken de Routekaart Waterstof van het Verenigd Koninkrijk (zie de afbeelding boven) als inspiratie, omdat deze sterk lijkt op wat er al in het werkplan is ontwikkeld.

Waterstofambities en presentatie Routekaart Waterstof

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie en de Tweede Kamer zien ook de meerwaarde van de routekaart. De reactie van de minister op het plan van de VDD en D66, om de waterstofambitie te verhogen naar 8 GW in 2030, is bijvoorbeeld doorgegeven aan het NWP. Met daarbij het verzoek om in het programma te onderzoeken in hoeverre de 8 GW haalbaar en wenselijk is. Wat het antwoord is? Naar verwachting hoor je daar eind september meer over; dat is ook het moment dat de routekaart gepresenteerd wordt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen