Landelijke waterstofbackbone valt nu onder rijkscoördinatieregeling

13-04-2022

Op 1 april maakte minister Rob Jetten (Energie en Klimaat, D66) bekend dat het kabinet de rijkscoördinatieregeling van toepassing verklaart op de aanleg van de landelijke waterstofbackbone. De eerste regionale waterstofnetten die het landelijke net zullen vormen worden daarmee onder nationale regie

Met het besluit wordt de nog aan te leggen landelijke infrastructuur voor het transport van waterstofgas (de waterstofbackbone) verder vormgegeven. De waterstofbackbone gaat de verschillende energieclusters in Nederland met elkaar verbinden.

Rijkscoördinatieregeling

Nu de waterstofbackbone onder de rijkscoördinatieregeling valt wordt besluitvorming op nationaal niveau gecoördineerd. Dit is alleen mogelijk bij projecten met een “hoog maatschappelijk belang dat de lokale of regionale belangen overstijgt”. Nieuwe hoogspanningsverbindingen, windparken met een capaciteit van meer dan 100 MW en de aanleg van gastransportleidingen vallen doorgaans ook onder rijkscoördinatie.

Maatschappelijke belang waterstofbackbone

Het grote maatschappelijke belang van de waterstofbackbone is volgens Jetten gelegen in “de belangrijke rol die een landelijk transportnet voor waterstof dient te vervullen om in het kader van de energietransitie waterstofgas op landelijke schaal te kunnen transporteren als hernieuwbare energiedrager ten behoeve van de verschillende maatschappelijke sectoren en gebruikers”.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen