Kamerbrief Fit-for-55%-pakket waterstof en NWP

02-03-2022

Vandaag informeert Minister Jetten (Klimaat en Energie) de Tweede Kamer over het Fit-for-55%-pakket waterstof en het Nationaal Waterstof Programma.

Fit for 55%

De Europese Commissie heeft voorgesteld om onder de RED II bindende nationale doelen vast te stellen voor gebruik van hernieuwbare waterstof in de sectoren industrie (50% in 2030) en mobiliteit (2,6% in 2030). TNO heeft deze voorstellen geanalyseerd. TNO concludeert dat de voorgestelde doelen in 2030 zouden vragen om 66-86 petajoule hernieuwbare waterstof per jaar en 4,4-11,2 gigawatt elektrolyse in binnen- of buitenland. Import van waterstof zal een belangrijke rol spelen om het beslag op de binnenlandse energieproductie te verkleinen.

Nationaal Waterstof Programma

Het doel van het Nationaal Waterstof Programma is het verbinden, faciliteren, versnellen en monitoren van de ontwikkelingen van waterstof. Hier wordt concreet invulling aan gegeven door de knelpunten die in het werkplan in kaart zijn gebracht te bespreken, prioriteren en te vertalen in acties. Een routekaart zal rond de zomer 2022 worden opgeleverd. In de huidige ambities voor waterstof ligt de nadruk op gerealiseerd elektrolysevermogen.

Lees hier de volledige kamerbrief

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen