Internetconsultatie over marktordening waterstof

15-02-2022

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om mee te denken over de ordening van de waterstofmarkt. Hiervoor opent het Ministerie een internetconsultatie met een aantal specifieke vragen.

De vragen gaan bijvoorbeeld over welke partijen actief mogen zijn op het gebied van productie/elektrolyse, transport, (ondergrondse) opslag en aanleg en beheer van import/export-terminals, onder welke voorwaarden deze partijen dit mogen doen en hoe kan worden verzekerd dat voldoende gebruikers onder redelijke voorwaarden toegang hebben tot deze diensten. De consultatie is gericht op bestaande én toekomstige betrokkenen bij de waterstofmarkt.

Deelnemen

U kunt tot 18 maart 2022 deelnemen aan de internetconsultatie. Een consultatiedocument met verdere toelichting en een antwoordformulier vindt u op de website Overheid.nl | Consultatie Marktordening waterstof (internetconsultatie.nl)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen