Tijdelijke opschalingsregeling waterstof via elektrolyse

02-02-2022

Op 11 en 14 januari organiseerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee online consultatiebijeenkomsten voor de nieuwe subsidieregeling voor de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof.

Ontwerpkeuzes nieuwe regeling

Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt RVO de nieuwe subsidieregeling voor waterstof voor. Deze regeling richt zich op de opschaling van waterstofproductie via elektrolyse. RVO publiceert deze ergens in 2022. Daarna opent de tender voor projectvoorstellen voor elektrolyse en kunnen partijen subsidie aanvragen.

RVO heeft in januari 2021 en juni 2021 eerder consultaties gehouden. Bedrijven bekeken toen of ze in de komende jaren elektrolysers gaan bouwen. Het doel daarvan was om reacties op te halen van partijen die binnenkort een investeringsbeslissing nemen. Deze inbreng heeft RVO meegenomen in het ontwerp van de regeling.

Meer informatie

Meer informatie, het verslag en de presentatie van de eerdere consultaties kunt u downloaden van RVO.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen