Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

05-01-2022

De Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 is gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022.

Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. 

Ieder jaar actualiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst. RVO stelt deze op in samenwerking met ondernemers, experts en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op de Energielijst staan innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2022 is een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Voor 2022 zijn er technieken toegevoegd, verwijderd en scherpten we de eisen van een aantal technieken aan.

Waterstof

Voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen: 

  • productie van waterstof door middel van elektrolyse;

  • stationaire opslag van waterstof;

  • aansluiting op private waterstofnetwerken.

Dit betekent voor ondernemers dat investeringen die zij doen in deze bedrijfsmiddelen fiscaal voordeel opleveren, door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek. Daarnaast is de code voor omzetting van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) aangepast.

Andere wijzigingen

Naast de wijzigingen voor waterstof is ook de levensduureis van LED-verlichting gewijzigd. Vanaf 2022 moet LED-verlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.

Ook voegden we het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp toe. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen. Hiermee dragen we bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Energie-investeringsaftrek

Met de EIA-regeling verlagen ondernemers de fiscale winst. Ze mogen 45,5% van de kosten van de energie-investering in mindering brengen op de fiscale winst. Jaarlijks behandelt RVO ongeveer 20.000 aanvragen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Dit levert onder andere een energiebesparing van 522 miljoen m3 in aardgas op. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Meer weten?

Bekijk het bericht ook op RVO.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen