Nederland investeert in bouw eerste commerciële waterstofvliegtuig

23-06-2022

Het Nederlandse consortium Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) investeert honderden miljoenen in een project om emissievrij te vliegen. Het consortium wil commerciële vluchten op vloeibare groene waterstof mogelijk maken en in 2028 tussen Nederland en Londen vliegen.

Publiek-private samenwerking

Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) is een volledig Nederlandse publiek-private samenwerking, opgezet door Unified International en InnovationQuarter met 17 bedrijven, waaronder Fokker, TU Delft, de Rijksoverheid en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Geld uit Nationaal Groeifonds

De investering komt vanuit de publieke en private sector. Uit het Nationaal Groeifonds werd € 383 mln. toegekend aan het programma Luchtvaart in Transitie, waarvan het HAPSS-project het grootste onderdeel is. Het Nationaal Groeifonds stelt €110 mln beschikbaar. Het HAPPS-project krijgt dit publieke geld op voorwaarde dat er minstens een zelfde bedrag aan particulier geld tegenover komt te staan.

Propellertoestellen ombouwen

Het consortium bouwt bestaande turbopropeller toestellen om tot vliegtuigen met een nieuw brandstofsysteem, speciaal voor vloeibare waterstof. Het systeem kan in eerste instantie ingebouwd worden in 1500 propellertoestellen met 40-80 zitplaatsen. Later kan het systeem gebruikt worden in nieuwe zero-emissie-vliegtuigen met nog meer passagiers.

Hoe werkt het?

De hele keten in een vliegtuig, van brandstof tot aan voortstuwing wordt volledig en in z’n geheel vergroend. Waar de brandstof nu nog in de vleugels wordt opgeslagen, worden die in het nieuwe vliegtuig vervangen door waterstofcapsules in de staart van het vliegtuig. De waterstof wordt daarna richting de motor vervoerd en omgezet in elektriciteit. In de motor wordt de elektriciteit omgezet in beweging en naar de propellers gestuurd.

Certificering

“Het klinkt makkelijker dan het is; het leidingwerk is bijvoorbeeld ook een complexe aangelegenheid,” zegt Bert Klarus van InnovationQuarter. “Wil je waterstof door leidingen vervoeren, dan moet je het goed onder controle houden met drukregelaars en compressoren. En er komt bovendien veel warmte vrij, daar moet je ook iets mee.” Ook Nederlandse en Europese luchtvaartautoriteiten zijn aangehaakt. “Dit systeem moet gecertificeerd worden, maar daar zijn we erg hoopvol over,” aldus Michel van Ierland van Unified International. “We bouwen en sleutelen aan een bestaand, robuust en beproefd systeem. Daar kunnen we van profiteren.”

Nederlandse vliegtuigbouw

HAPPS hoopt Nederland weer op de kaart te zetten als land waarin vliegtuigbouw kansrijk is en waar veel kennis van luchtvaart en aandrijftechnieken aanwezig is. De groep verwacht dat de eerste fase al 1200 banen - direct en indirect - kan opleveren in Nederland.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen