Kamerbrieven geven meer duidelijkheid over ontwikkeling van waterstof

04-07-2022

Op 29 juni heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie twee brieven met bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd over waterstof. De eerste brief gaat over de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt. De tweede brief behandelt de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof.

Kamerbrief ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt

De Kamerbrief over de voortgang, ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt beschrijft de standpunten van het Kabinet voor de marktordening en welke activiteiten verschillende partijen mogen uitvoeren. In het tweede deel staat welke stappen het kabinet al heeft gezet, en nog gaat nemen dit jaar, om de waterstofmarkt te stimuleren. Dit gaat onder meer over de benodigde instrumenten, de Nederlandse importstrategie en certificering.

Kamerbrief ontwikkeling van een transportnet voor waterstof

De Kamerbrief over de ontwikkeling van het transportnet voor waterstof schetst de fasering van de ontwikkeling van het waterstofnet. Hierin wordt in drie fasen aangegeven welk deel van het transportnet beschikbaar kan zijn voor bedrijven. Zie de afbeeldingen onder dit artikel voor een overzicht van de fasen. De ontwikkeling van de productie, vraag en infrastructuur van waterstof moet in samenhang worden bezien en kent nog onzekerheden. De fasering is daarom niet in beton gegoten en vereist een flexibele en adaptieve aanpak.

Voorts schetst deze brief dat Gasunie-dochter HyNetwork Services (HNS) als taak krijgt het transportnet te ontwikkelen en beheren, bijvoorbeeld door HNS een Dienst van Algemeen Economisch Belang te maken. Op termijn zal HNS worden aangewezen als gereguleerde netbeheerder met de exclusieve taak het transportnet te beheren. Ook geeft de brief aan hoe de financiële compensatie voor HNS eruit gaat zien in het licht van de reservering van maximaal €750 miljoen voor de ontwikkeling van het transportnet.

Interessante bijlagen kamerbrieven

Hy3 – grensoverschrijdende infrastructuur
Deze bijlage behandelt de appreciatie van het Kabinet van de haalbaarheid van een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse waardeketen voor groene waterstof.

Businesscase HNS
Deze bijlage van een studie van EY behandelt de samenvatting van een validatie van de initiële businesscase van HNS, gegeven mogelijke aanloop- of vollooprisico’s.

Appreciatie consultatie marktordening
Hierin gaat de minister in op de resultaten over de marktordening binnen het toekomstige waterstofsysteem.

Nederlandse reactie op de publieke internetconsultatie n.a.v. de concept-Delegated Act
Dit document vat de reactie samen van de Nederlandse overheid op de recent gepubliceerde Delegated Act met regels voor onder meer hernieuwbare waterstof.

Bronnen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen