Nieuw overzicht van waterstofprojecten in Nederland

11-08-2022

Momenteel worden er in Nederland 165 projecten met groene waterstof voorbereid; een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit het nieuwe overzicht waterstofprojecten van TKI Nieuw Gas.

Opvallend is dat nieuwe projecten vaker gericht zijn op realisatie van waterstofkansen. Projectleiders zijn optimistisch over het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: 500 MW elektrolyse in 2025 en 3-4 GW in 2030. Beide targets zijn haalbaar.

Het overzicht omvat naar schatting zeker 80-90% van de waterstofprojecten in Nederland. TKI Nieuw Gas heeft ook een trendanalyse gemaakt en een onderzoek gedaan onder de waterstofprojectleiders. Het waterstofoverzicht geeft inzicht in waar in de waardeketen projecten zich bevinden en schetst enkele belangrijke gegevens, zoals de omvang, verwachte kosten en locatie. In het artikel kansen voor waterstof lees je meer over de laatste trends en ontwikkelingen van waterstofprojecten In Nederland.

Meer weten?

Bekijk het overzicht van waterstofprojecten in Nederland

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen