Kabinet reserveert extra €1,3 miljard voor groene waterstof

15-08-2022

Het kabinet heeft €1,3 miljard gereserveerd voor ondersteuning van de ontwikkeling van groene waterstof. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven die deel uitmaken van de tweede en de derde golf van de IPCEI Waterstof.

Een IPCEI is een Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen. Wanneer de Europese Commissie instemt met de projectvoorstellen die onder een IPCEI vallen, mag er meer steun gegeven worden dan binnen de gebruikelijke staatssteunkaders mogelijk is. Nederland neemt momenteel deel aan 3 ‘lopende’ IPCEI initiatieven, waaronder de IPCEI Waterstof.

Subsidies tweede en derde IPCEI golf

In totaal is er in Nederland €1,385 miljard beschikbaar binnen de IPCEI Waterstof (Important Projects of Common European Interest). De IPCEI Waterstof bestaat uit meerdere golven. Vanuit de tweede golf die zich richt op de decarbonisatie van de industrie is er €785 miljoen beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2026. Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen bedrijven die deel uitmaken van de tweede golf van het IPCEI-waterstof traject van 1 tot 14 september hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie

Vanuit de derde golf die zich richt op import- en infrastructuurprojecten is € 600 miljoen beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2027. Er volgt ook nog een vierde golf die zich richt op mobiliteit en transport. Mogelijk wordt IPCEI Waterstof later uitgebreid met aanvullende golven.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ‘Om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energie- en grondstofsysteem heeft, wil Nederland gebruik maken van waterstof als energiedrager. In 2030 willen we minimaal 3 tot 4 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit in Nederland. Ook zijn importfaciliteiten en opslagcapaciteit nodig voor een goed functionerende waterstofmarkt. Het IPCEI-proces is belangrijk want het helpt met het vormen van Europese waardeketens. Met de IPCEI-deelname geven we een impuls aan de ontwikkeling van de bredere waterstofmarkt, en specifiek de productie en opschaling van de technologieën die nodig zijn voor ontwikkeling en toepassing van waterstof in de rest van de waterstofketen.’

 

Meer weten?

Lees meer over de Subsidieregelingen voor waterstof

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen