Innovation Fund: Drie Nederlandse waterstofprojecten krijgen steun van Europees Innovatiefonds

30-08-2022

In de tweede subsidieronde voor grote projecten uit het Innovatiefonds wordt meer dan 1,8 miljard euro geïnvesteerd in 17 grootschalige innovatieve projecten voor schone technologie. Daarbij zijn 3 Nederlandse waterstofprojecten geselecteerd: Holland Hydrogen, Furec en ELYgator.

Holland Hydrogen, Furec en ELYgator

Bij het project Holland Hydrogen wordt via een elektrolyse-installatie, aangedreven door offshore-windenergie, groene waterstof geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt. Bij FUREC worden niet-recycleerbare vaste afvalstromen verwerkt en voornamelijk worden omgezet in waterstof. Bij het laatste project ELYgator zal er 15.500 ton hernieuwbare waterstof per jaar worden geproduceerd.

Innovation Fund

Het Europese Innovation Fund is een van ’s werelds grootste financieringsprogramma’s. De Europese Commissie heeft in totaal 10 miljard beschikbaar gesteld voor de financiering van grootschalige en kleinschalige projecten gericht op baanbrekende koolstofarme technologieën.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie, zei hierover: “Met de subsidies van vandaag krijgen innovatieve bedrijven in heel Europa de steun om de geavanceerde technologieën te ontwikkelen die we nodig hebben om de groene transitie te stimuleren. Het Innovatiefonds is een belangrijk instrument om innovaties op het gebied van hernieuwbare waterstof en andere oplossingen voor de Europese industrie op te schalen. In vergelijking met de eerste uitbetalingsronde zijn de beschikbare middelen met 60 % toegenomen, waardoor het aantal projecten dat we kunnen ondersteunen wordt verdubbeld. Dit is een grote stimulans voor het koolstofvrij maken van de energie-intensieve industrie in de Europese Unie.”

Toekomst

In het najaar wordt een derde oproep gelanceerd. De beschikbare financiering wordt verdubbeld tot ongeveer 3 miljard euro om de onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen verder te ondersteunen. Projecten die tot nog toe onsuccesvol waren, worden aangemoedigd nog een aanvraag te doen.

RVO ondersteunt bedrijven als zij serieuze plannen hebben om zich in te schrijven voor het Innovation Fund. RVO kan helpen bij inhoudelijke vragen over de aanvraag en het eventueel combineren van subsidie. Bedrijven kunnen contact met opnemen via innovationfund@rvo.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen