Bouw windpark Hollandse Kust Noord gestart

Fotograaf: Edwin Walvisch
01-11-2022

Voor de kust van Egmond aan Zee is op 17 oktober met de bouw van het windpark Hollandse Kust Noord begonnen. Medio 2023 moeten de 70 turbines van Crosswind gereed zijn. De laatst gebouwde turbine wordt voorzien van een elektrolyser voor de productie van waterstof en een drijvend zonnepark.

De bouw van het windpark is gestart met het plaatsen van de eerste monopile door Van Oord op zo’n 18 kilometer uit de kust. Crosswind, een joint venture van Shell en Eneco, is de exploitant van het windpark. De komende maanden worden er 70 windturbines geïnstalleerd. Het windpark zal bij oplevering in 2023 een opgesteld vermogen van 759 MW hebben. Dat komt neer op een groene energieproductie van minstens 3,3 TWh per jaar volgens Eneco.

Crosswind zet de zeventigste turbine in om te experimenteren met twee innovaties om de elektriciteitsopbrengst meer in de tijd te spreiden en flexibel in te zetten.

Waterstofproductie op zee

Er wordt een elektrolyser bij de turbine geplaatst voor de productie van waterstof. Het is efficiënter en goedkoper om waterstof op zee te produceren en via bestaande gasleidingen te transporteren naar land, dan om elektriciteit van windparken aan te landen en dan daar vervolgens om te zetten in waterstof. Door nu al op kleine schaal te experimenteren met een elektrolyser op zee, kunnen opgedane ervaringen later op grote schaal ingezet worden bij windparken verder op de Noordzee.

Drijvend zonnepark op zee

Daarnaast wordt er een drijvend zonnepark van 0,5 MW bij de turbine geïnstalleerd. De CEO van Crosswind Tjalling de Bruin legt uit: “Het waait niet altijd overal even hard. Hoe zorg je zelfs bij weinig wind dat er toch groene stroom geleverd kan worden? Samen met onze partners onderzoeken we verschillende innovaties die zijn ontworpen om deze uitdagingen aan te gaan. Zo proberen we ervoor te zorgen dat toekomstige windparken op zee een constante stroomleverancier zijn, ongeacht hoe de wind waait, en helpen we het elektriciteitsnet stabiel te houden.”

Ambities wind op zee en bouw meer windparken

Om de industrie en samenleving in Nederland snel te kunnen verduurzamen moet windenergie op zee na 2030 flink doorgroeien, daarom wordt het maximum wat nodig is gepland. Er wordt uitgegaan van zo’n 50 gigawatt aan windvermogen in 2040 en in 2050 te mikken op zo’n 70 gigawatt. Op dit moment werkt het kabinet al toe naar zo’n 21 gigawatt rond 2030, dit is ongeveer 75% van het huidige elektriciteitsverbruik van ons land.

Hollandse Kust Noord is het laatste windpark uit de Routekaart 2013. Nog voor de jaarwisseling komt naar verwachting de bekendmaking van de winnaar van de tender voor Hollandse Kust West, het eerste windpark van de Routekaart 2030.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen