Onderzoekers TNO ontwikkelen elektrolyse methode met 200 keer minder iridium

Fotocredits: TNO
01-11-2022

Onderzoekers van TNO hebben een methode ontwikkeld waarmee tweehonderd keer minder iridium nodig is in elektrolysers voor de productie van groene waterstof. Met de uitvinding kan een performance van 25 tot 46 procent van de huidige generatie elektrolysers behaald worden.

Groene waterstof, geproduceerd via elektrolyse met elektriciteit uit zon en wind, speelt een cruciale rol in de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Iridium is een schaars materiaal dat op dit moment nog onmisbaar is in elektrolysers die werken met de veel gebruikte PEM (Proton Exchange Membrane)-technologie. Onderzoekers van TNO zijn er als eerste in geslaagd een methode te ontwikkelen waarmee 200 keer minder iridium nodig is. De performance van de methode is in vergelijking met de huidige generatie elektrolysers 25% - 46%.

Opschaling elektrolyse in gevaar door beperkte beschikbaarheid van schaarse materialen

‘De voorziene groei van groene waterstof van 300 megawatt in 2020 naar tientallen gigawatt in 2030, heeft een keerzijde’, zegt TNO-expert Lennart van der Burg. ‘Het betekent een evenredig groeiende behoefte aan het schaarse iridium voor de te bouwen elektrolysers. Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat de opschaling van elektrolyse in gevaar komt vanwege de zeer beperkte beschikbaarheid van schaarse materialen, met name Iridium en Platinum. Over tien jaar zou de vraag naar iridium de beschikbare hoeveelheid ver overtreffen. Bovendien zijn we voor de levering afhankelijk van slechts een handjevol landen, met alle risico’s van dien.’

Technologische doorbraak

'Het feit dat we het benodigde iridium met een factor 200 reduceren en daarbij nu al op gemiddeld een derde van de performance van de huidige elektrolysers zitten, is een technologische doorbraak', zegt Van der Burg. Onderzoekers van TNO gespecialiseerd in elektrolyse, werkten in het Faraday Lab in Petten, samen met collega’s van Holst Centre in Eindhoven. TNO ontwikkelde hier eerder de technologie spatial Atomic Layer Deposition (sALD), een methode om extreem dunne lagen functionele materialen op grote oppervlakken aan te brengen. Die was bedoeld om een nieuwe generatie displays voor tv’s, tablets en smartphones te ontwikkelen. Het onderzoeksteam heeft de technologie nu ook toepasbaar gemaakt voor elektrolysers.

Meer weten?

Lees het TNO artikel doorbraak ontwikkeling elektrolysers: 200 keer minder iridium gebruikt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen