Tien huizen in Lochem verwarmd met waterstof

Foto: Jack Tillmanns/Liander
09-11-2022

In Lochem werden in november 10 huizen verwarmd met waterstof. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft groen licht voor het proefproject van netbeheerder Liander. Het bestaande gasnet voert waterstof aan en een combi-ketel op waterstof voorziet de woningen van warm tapwater en verwarming.

De pilot in de Lochemse wijk Berkeloord is het eerste proefproject in Nederland waarbij waterstof via bestaande gasleidingen tot aan de combi-ketel in huis wordt getransporteerd. Voor oudere woningen zijn lage-temperatuur-systemen als warmtepompen of warmtenet doorgaans niet geschikt. Ze zijn moeilijker te isoleren en vragen om een hoge-temperatuur-systeem. Waterstof is een hoge-temperatuur-systeem en een duurzaam alternatief. Tijdens de pilot in de monumentale wijk wordt ervaring opgedaan met waterstof door het bestaande aardgasnet en met de nieuwe technologie van waterstofketels als voorbereiding op een aardgasvrije toekomst.

Tubetrailers gaan waterstof aanleveren op het industrieterrein Stijgoord, net buiten de wijk. Vanaf daar zal de waterstof door het bestaande aardgasnet naar de 10 woningen getransporteerd worden. Uiteindelijk zal de waterstof die gebruikt wordt gemaakt worden uit duurzame energie (zon- en/of windenergie), maar op dit moment is daarvan nog niet genoeg beschikbaar.

Tijdelijk kader waterstofpilots

Omdat er nu nog geen wetgeving bestaat voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving heeft de De Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk kader waterstofpilots opgesteld. Dit tijdelijke kader biedt netbeheerders en leveranciers vooruitlopend op nieuwe wetgeving alvast de mogelijkheid ervaring op te doen met waterstof. De ACM heeft netbeheerder Liander op basis van dit tijdelijke kader een gedoogbeslissing gegeven voor het proefproject in Lochem.

Bij het proefproject in Lochem betalen huishoudens straks net zoveel voor de geleverde waterstof als zij nu voor hun aardgas betalen. Ook is er geregeld dat de netbeheerder de situatie van vóór het proefproject kosteloos moet herstellen als de levering van waterstof niet langer gegarandeerd kan worden.

Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarnaast de veiligheidseisen voor dit soort waterstofprojecten vastgelegd in richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof. Er is een generiek richtsnoer waterstofveiligheid en een aanvullend richtsnoer waterstofpilots in de gebouwde omgeving.

Nog drie proefprojecten waterstof in de gebouwde omgeving

Naast Lochem staan er nog drie proefprojecten op stapel en wel in Stad aan ’t Haringvliet (Stedin - 600 woningen), Hoogeveen (Rendo, maximaal 200 woningen) en Wagenborgen (Enexis, 50 tot 60 woningen). Het ministerie heeft SODM aangewezen als toezichthouder om de veiligheid bij de distributie van waterstof bij al deze projecten te garanderen.

Bronnen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen