Oranje Wind Power II krijgt vergunning windpark op zee Hollandse Kust (west)

15-11-2022

De winnaar van de vergunning voor een van de 2 windparken op zee in het gebied Hollandse Kust (west) is Oranje Wind Power II, een dochteronderneming van RWE AG. Het gaat om de vergunning voor de bouw en exploitatie van kavel VII.

Dit park kan voorzien in het huidige elektriciteitsverbruik van zo'n 1 miljoen huishoudens. Hollandse Kust (west) is een van de 2 nieuwe windparken in de Noordzee in 2026. Voor dit park worden nieuwe innovaties gebruikt.

Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt ruim 50 km uit de Nederlandse kust. Binnen dit windenergiegebied liggen 2 kavels: VI en VII. Voor de vergunningen voor de bouw en exploitatie van windparken op deze kavels, schreef de overheid dit voorjaar een tender uit. In een tender wint de best scorende partij. Nieuw aan deze tender is dat partijen een financieel bod konden uitbrengen. En dat zij innovatieve plannen maken voor systeemintegratie. Het windpark op kavel VII wordt zonder subsidie gerealiseerd.

Concrete stap

Minister Rob Jetten: “Dit windpark zal goed zijn voor zo’n 6 % van het huidige elektriciteitsverbruik in Nederland, rond de 1 miljoen huishoudens. Windenergie is daarnaast erg belangrijk voor bedrijven en de industrie, die steeds meer de fossiele brandstoffen en grondstoffen vervangt door elektrische toepassingen. Zo zetten we weer een concrete stap in het doel naar 21 gigawatt windenergie op zee rond 2030.”

Systeemintegratie

Naast de productie van elektriciteit daagde het kabinet geïnteresseerde partijen uit om oplossingen te bedenken om alle opgewekte elektriciteit goed te integreren in het Nederlandse energiesysteem. Dit betekent onder andere dat alle elektriciteit een bestemming krijgt. Ook wanneer we bij veel wind meer elektriciteit opwekken dan op dat moment nodig is. Oranje Wind Power II heeft verschillende plannen hiervoor:

  • 600 MW (megawatt) elektrolysers voor de productie van groene waterstof op land;
  • 225 MW aan e-boilers voor stadsverwarming en industriële toepassingen;
  • batterijen;
  • drijvende zonne-energie op zee.

Ambities 2030

Alle geplande windparken op zee samen voorzien rond 2030 in ongeveer 75% van de huidige elektriciteitsbehoefte. Het kabinet heeft de ambitie voor windenergie op zee verhoogd naar 21 GW (gigawatt) rond 2030. Momenteel is ongeveer 2,5 GW windenergie op zee volledig in bedrijf. Een aantal windparken is in aanbouw of vergund. IJmuiden Ver (4 GW) is het eerstvolgende windpark dat wordt vergund. In de routekaart Windenergie op Zee 2030 staat voor de periode 2024 – 2030 hoe en wanneer de aangewezen windenergiegebieden worden ontwikkeld tot windparken.

Bekendmaking winnaar kavel VI

De bekendmaking van de winnaar van de vergunning voor Hollandse Kust (west) kavel VI is uiterlijk donderdag 15 december 2022.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begeleidde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de tender.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen