Plannen voor drie energiehubs in de Noordzee

De drie energiehubs aangegeven met rode omlijning (Kaart: North Sea Energy)
17-11-2022

Het North Sea Energy programma presenteerde op 7 november plannen voor de ontwikkeling van 3 energiehubs in het Nederlandse deel van de Noordzee. De hubs gaan zorgen voor offshore windstroom, waterstofproductie, aardgaswinning en CO₂-opslag en worden verbonden met andere Noordzeelanden.

De bouw van de 3 energiehubs kan in zeer grote mate bijdragen aan de Nederlandse en Europese energieambities, volgens North Sea Energy.

Drie hubs cruciaal voor versnellen energietransitie

Rene Peters, namens TNO betrokken bij North Sea Energy: “We kunnen de energietransitie versnellen door de uitrol van energiehubs op de Noordzee. We zien dit als sleutelgebieden waarin we slimme koppelingen leggen tussen de verschillende energie-elementen: wind, zon, waterstof, aardgas en CO2-opslag. Offshore hubs zijn cruciaal om de ambities waar te maken richting versnelling naar een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem met zo laag mogelijke energieprijzen.”

De drie hubs kunnen 34 gigawatt wind op zee ontsluiten en leveren op termijn maximaal 180 miljard kWh uur stroom. Dat is gelijk aan 1.5 keer het huidige verbruik in Nederland. Met de elektriciteit kan in de hubs 1.2 miljoen ton waterstof offshore geproduceerd worden, wat ongeveer 80% van de huidige waterstofvraag dekt. Ook voorziet het plan in ondergrondse opslag van CO2 tot ongeveer 27 miljoen ton per jaar, ongeveer de helft van de huidige jaarlijkse uitstoot van de Nederlandse industrie. Daarnaast bieden de offshore hubs kansen voor meer dan 7 miljard m3 aardgasproductie per jaar zonder CO2 uitstoot waardoor Nederland minder afhankelijk blijft van import. De ontwikkeling van de hubs is dus cruciaal voor het behalen van de energieambities. De kosten van dit systeem worden geschat op 62-75 miljard Euro.

North Sea Energy Roadmap

De plannen voor de 3 energiehubs komen uit de North Sea Energy Roadmap die op 7 november werd opgeleverd. North Sea Energy is een publiek-privaat onderzoeksprogramma. De routekaart is het belangrijkste wapenfeit tot nu toe van de meer dan dertig binnen- en buitenlandse partijen die sinds 2017 met steun van de Topsector Energie onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een geïntegreerd energiesysteem op de Noordzee. Onder de deelnemers bevinden zich veel olie- en gasbedrijven, infrastructuurondernemingen, onderzoeksinstellingen en de drie aan de westkust gelegen Nederlandse havens.

Meer weten?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen