Kamerbrief voortgang waterstofbeleid

05-12-2022

Op 2 december stuurde minister Rob Jetten de Tweede Kamer een brief over de voortgang van het waterstofbeleid. In de brief gaat hij in op recent behaalde mijlpalen, het Nationaal Waterstof Programma en geeft hij een update van zijn toekomstvisie met bijbehorende concrete stap.

Verder gaat hij in op een motie over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De brief bevat daarnaast nog een aantal bijlagen:

  • De Routekaart Waterstof
  • Een toelichting op de Inflation Reduction Act (IRA)
  • Een brief van Gasunie waarin wordt ingegaan op aanpassing van het tracĂ© voor het waterstoftransportnet

Meer weten?

Lees de kamerbrief voortgang waterstofbeleid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen