22 miljoen subsidie voor waterstoftankstations en -vrachtwagens

30-11-2022

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) start met een subsidieregeling van €22 miljoen voor meer waterstoftankstations en -vrachtwagens. Zij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet vaart moet maken met vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof.

Met de subsidieregeling wil Heijnen het gebruik van waterstof als brandstof op de weg een impuls geven. In het Klimaatakkoord uit 2019 staan doelstellingen om waterstof in de mobiliteit verder te ontwikkelen, naast batterij-elektrisch rijden. Een van de doelen is de ontwikkeling van 50 waterstoftankstations in 2025. Momenteel zijn er 14 publieke waterstoftankstations in bedrijf, waarvan er enkele ook geschikt zijn voor zwaar wegvervoer. Opschaling is nodig om aan de doelstelling van 50 tankstations te komen.

Dat past ook bij Europese regelgeving waar Nederland zich voor heeft ingespannen. Die schrijft voor dat er meer waterstof gebruikt moet worden in de industrie en in de transportsector, en langs de snelweg elke 100-150 kilometer en bij de grote stedelijke knooppunten een waterstoftankstation moet komen, in de hele Europese Unie (EU).

Heijnen: “Ik zie waterstof als schone brandstof voor met name vrachtwagens erg zitten. Zwaar verkeer kan op waterstof veel kilometers maken, zonder uitlaatgassen. Onze transportsector is ambitieus en ik ook, samen kunnen we tempo maken.”

Kip-ei situatie waterstoftankstations en zware vrachtwagens

Momenteel zijn er dus nog niet genoeg waterstoftankstations voor zware vrachtwagens. Dat er weinig van die stations zijn, vormt een drempel om te investeren in waterstofvrachtwagens. En omdat er weinig vrachtwagens rijden, is het niet aantrekkelijk een waterstoftankstation te openen. Dit kip-ei-probleem wil Heijnen doorbreken met een subsidieregeling. Subsidie is nodig, omdat investeren in waterstofvrachtwagens of -bussen een stuk duurder is dan in hun broertjes en zusjes op diesel.

Start subsidieregeling in 2024

De stimuleringsregeling voor waterstof in de mobiliteit gaat naar verwachting begin 2024 van start. Heijnen heeft de RVO opdracht gegeven om de regeling te ontwikkelen. De kern is dat plannen subsidie kunnen krijgen als er een tankstation gebouwd wordt en er vrachtwagens aangeschaft worden. Gemiddeld zou dat gaan om 20-25 waterstofvrachtwagens per tankstation. Subsidie kan aangevraagd worden in samenwerking met andere partijen. Met de subsidieregeling komt vraag en aanbod tegelijkertijd tot stand en komen er steeds meer waterstofvrachtwagens op de weg die terecht kunnen bij een tankstation.

De €22 miljoen die Heijnen uittrekt voor de subsidieregeling is naar schatting voldoende om op 5 tot 10 plekken in het land tankstations met bijbehorende vrachtwagens van de grond te krijgen. Het exacte aantal hangt af van de precieze projectvoorstellen die ingediend worden. Dat is een goed begin, maar er is meer nodig om waterstof grootschalig van de grond te krijgen en de klimaatdoelen te halen. Heijnen verkent daarom de komende periode hoe er meer budget beschikbaar kan komen.

Alle vrachtwagens schoon in 2050

Nederland wil met steeds meer andere landen dat alle nieuwe vrachtwagens vanaf 2040 zonder uitlaatgassen rijden. Daarmee zijn alle vrachtwagens, die gemiddeld ongeveer 10 jaar rondrijden, schoon in 2050. Ondernemers kunnen nu en de komende jaren met subsidie overstappen op een schone vrachtwagen

Meer weten?

Lees de kamerbrief over start stimuleringsbeleid waterstof in mobiliteit

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen