Pilot voor Europese certificering hernieuwbare waterstof geslaagd

19-12-2022

De certificering van Europese hernieuwbare waterstof is een stap dichterbij gekomen met de afronding van de Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) certificeringspilot. De pilot stelt bedrijven in staat om met geteste schema’s aan te tonen of zij hernieuwbare waterstof produceren.

Belangrijkste conclusie

De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de audits kunnen aantonen of bedrijven voldoen aan de eisen om hernieuwbare waterstof te produceren. Hiervoor zijn de concept RFNBO-certificeringsschema’s gebruikt. De eisen waaraan de bedrijven moeten voldoen, zijn onderdeel van de Europese richtlijn hernieuwbare energie II (RED II). De algemenere eisen staan in de RED-II zelf. De meer gedetailleerde eisen staan in ‘gedelegeerde handelingen’, die de Europese Commissie (EC) naar verwachting begin 2023 definitief zal vaststellen.

Europese richtlijnen hernieuwbare waterstofproductie

Voor deze pilot deden verschillende bedrijven mee aan audits om te kijken hoe de certificeringsschema’s in de praktijk uitpakken. Deze schema’s zijn bedoeld om te bewijzen dat bedrijven hun waterstof hernieuwbaar hebben geproduceerd.

Met deze pilot dragen we bij aan een snelle ontwikkeling van conceptschema’s. Daardoor kunnen ze snel worden afgemaakt wanneer de eisen definitief zijn. Dit helpt Europese en niet-Europese bedrijven om zich voor te bereiden op RFNBO-certificering in de toekomst. De schema’s zullen worden ingediend bij de EC als de eisen definitief zijn. De EC moet ze namelijk erkennen als RFNBO-certificeringsschema. Het rapport over de certificeringspilot is op 19 december 2022 gepubliceerd. 

Samenwerkende partijen

De pilot is ontstaan door samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Nationaal Waterstof Programma. Quality Services B.V. (vanaf begin 2023 Normec QS) heeft de audits uitgevoerd. ISCC en REDcert hebben de schema’s ontwikkeld. De bedrijven die mee hebben gedaan aan de pilot zijn Shell, Air Liquide, Nobian, Air Products, GroenLeven en Gasunie. Ook CertifHy heeft een schema ontwikkeld. Zij hebben zelf een pilot audit georganiseerd die is uitgevoerd bij de bedrijven Engie, OCI en EEW. De resultaten daarvan komen overeen met de hierboven beschreven resultaten.

Meer weten?

Lees het rapport over de RFNBO pilot

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen