Zeven grote Nederlandse waterstofprojecten krijgen subsidie voor elektrolyse

Credits: Port of Rotterdam
21-12-2022

Zeven Nederlandse impactvolle projecten voor waterstofproductie via elektrolyse krijgen subsidie. In totaal is er bijna €800 miljoen beschikbaar uit de tweede golf van het IPCEI-waterstof. Onder deze golf vallen projecten die gericht zijn op de verduurzaming van de industrie.

Minister Rob Jetten: "Het kabinet ziet een belangrijke rol voor groene waterstof. Als deze projecten volgens planning zijn gerealiseerd, zorgen ze samen voor een vermogen van 1.150 Megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord."

Subsidie van €783,5 miljoen voor zeven bedrijven

De bedrijven die zich hadden aangemeld voor de financiële steun zijn afgelopen maanden uitvoerig door RVO beoordeeld. Zeven projecten zijn goedgekeurd en ontvangen samen €783,5 miljoen subsidie. Eergisteren zijn de projecten die door de beoordeling heen zijn gekomen geïnformeerd. Het gaat om de volgende 7 bedrijven:

  • Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell)
  • H2ermes B.V.
  • Air Liquide Industrie B.V.
  • HyCC / H2-Fifty B.V.
  • Air Liquide Industrie B.V.
  • Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V.
  • Engie Energie Nederland N.V.

De bedrijven hebben plannen om de hernieuwbare waterstof in te zetten voor bijvoorbeeld de verduurzaming van staalproductie, voor gebruik in raffinaderijen, of voor de productie van kunstmest.

Groene waterstof belangrijk in verduurzaming industrie

Het kabinet ziet een belangrijke rol voor groene waterstof in de verduurzaming van de industrie en voor de concurrentiepositie van Europa ten opzichte van andere werelddelen. Met de IPCEI subsidies geeft het kabinet een impuls aan de waterstofmarkt en de technologieën die daarvoor nodig zijn. De energiecrisis en hoge energieprijzen maken het nog urgenter om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de industrie te verduurzamen.

Over de IPCEI waterstofsubsidies

Een IPCEI (Important Project of Common European Interest) is een Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten. De projecten zijn complementair, hebben synergie met elkaar en dragen bij aan strategische Europese doelen op het terrein van waterstof. In totaal zijn er vier ‘golven’ met IPCEI-waterstofsubsidies, met een totaal beschikbaar budget in Nederland van €1,6 miljard.

Eerder dit jaar is bekend gemaakt welk bedrijf subsidie ontvangt onder de eerste golf (technologie). Voor de derde golf, die zich richt op opslag- en importinfrastructuur, is €595 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling voor deze golf stond afgelopen maand open voor inschrijving. RVO beoordeelt momenteel de aanmeldingen. Voor golf 4 is een bedrag van €199 miljoen beschikbaar voor waterstof in de mobiliteit en het transport. De subsidieregeling voor de vierde golf wordt in 2023 gepubliceerd.

Meer weten?

In het artikel Acht Nederlandse waterstofprojecten krijgen IPCEI goedkeuring vind je meer informatie over de projecten.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen