Nieuwe innovatieagenda waterstof

Credits: Groningen Seaports
22-12-2022

TKI Nieuw Gas heeft een nieuwe innovatieagenda waterstof gepubliceerd. Het rapport bevat een voorstel voor de invulling van de innovatieagenda voor de komende jaren.

TKI Nieuw Gas heeft de onderstaande 5 prioriteiten gebruikt voor het opstellen van de innovatieagenda waterstof:

  1. Ontwikkeling van duurzame waterstofketens in de industrie. Het gaat hierbij om waterstofproductie met offshore wind, infrastructuur en opslag. Daarnaast betreft het de toepassing in de industrie voor energiedoeleinden en als grondstof. En tot slot de benodigde systeemintegratie.
  2. Import van waterstofhoudende energiedragers, zoals derivaten en LOHC’s, en waterstof in gasvormige en vloeibare vorm.
  3. Toepassing van waterstof in zwaar transport, zoals wegtransport, bouw en grondverzet, binnenvaart en kustvaart en de luchtvaart.
  4. Decentrale productie en gebruik van waterstof in regio’s waar netcongestie de uitrol van duurzame energieprojecten belemmert of waar lokale waterstofvraag efficiënt bediend kan worden.
  5. Ontwikkeling van technologieclusters voor waterstofcomponenten en ketens, gekoppeld met de maakindustrie.

De innovatieagenda besteed naast de prioriteiten ook aandacht aan de doorsnijdende thema’s human capital agenda, digitalisering en maatschappelijke impact. Om de brede ontwikkeling van waterstof te laten slagen is het van cruciaal belang om ook deze thema's te adresseren

Meer weten?

Lees de innovatieagenda waterstof

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen