Streefdoel van kabinet is 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032

09-01-2023

Het kabinet stelt het nieuwe streefdoel voor waterstof elektrolysecapaciteit op 8 GW in 2032. Eerder heeft het NWP opgeroepen om 6-8 GW in 2030 te realiseren. Dat doel is aangepast, omdat het anders ten koste zou gaan van directe elektrificatie in 2030.

Het doel voor electrolysecapaciteit in 2030 stond tijdens een kamerdebat op 20 december ter discussie. Om 8 GW te bereiken, zou er voor de productie van hernieuwbare waterstof een te grote claim worden gelegd op wind op zee projecten. Het zou ten koste gaan van directe elektrificatie van onder meer de industrie, huishoudens en het vervoer. Om aan die zorg tegemoet te komen is gekozen voor een streefdoel van 8 GW in plaats van een resultaatsverplichting en is het doel verzet naar 2032. Wel moet in 2030 zoveel mogelijk capaciteit gerealiseerd zijn. Of het doel van 8 GW in 2032 gehaald wordt hangt sterk af van de geplande uitrol van windparken op zee.

Programmatische aanpak en derdentoegang

De Kamer stemde ook in met een voorstel voor een programmatische aanpak voor de opschaling van de elektrolysecapaciteit met onder meer afspraken over het aanwijzen van productielocaties voor elektrolysers. Het kabinet werkt daarnaast aan de verankering van de zogenaamde derdentoegang tot de waterstoftransportinfrastructuur. Dat is van belang voor de versnelling van de ontwikkeling van een waterstofmarkt en is daarnaast ook nodig voor de rechtsbescherming van gebruikers van waterstof.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen